Ngày hội thể thao khối Mầm non - BVIS Hà Nội - eyfs-sports-morning
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
27 Tháng Năm, 2016

Ngày hội thể thao khối Mầm non

mamnonquoctebviseyfssportsday3755x499
Ngày hội thể thao khối Mầm non

Sáng thứ Ba tuần này, Khối Mầm non đã tổ chức Ngày hội thể thao tại Phòng thể chất tòa nhà khối Trung học.

Ngày hội thể thao khối Mầm non Sáng thứ Ba tuần này, Khối Mầm non đã tổ chức Ngày hội thể thao tại Phòng thể chất tòa nhà khối Trung học.

Sáng thứ Ba tuần này, Khối Mầm non đã tổ chức Ngày hội thể thao tại Phòng thể chất tòa nhà khối Trung học.

Các giáo viên đã lên rất nhiều hoạt động khác nhau cho các em học sinh như chui qua đường ống, đi thăng bằng trên ghế, chạy qua côn bóng và thi ném tên lửa. Các em đã có khoảng thời gian tuyệt vời và tất cả đều rất nhiệt tình cổ vũ cho bạn cùng lớp của mình. Các thầy cô giáo khối Mầm non xin cảm ơn tất cả những phụ huynh và người thân đã đến tham dự, cổ vũ cho các con trong Ngày hội. Chúng tôi hết sức trân trọng sự hợp tác của Quý vị bởi chúng tôi hiểu Quý vị là những người cực kỳ bận rộn. Quý vị vui lòng truy cập vào blog của Lớp F1, F2 và F3 để xem những hình ảnh được ghi lại trong buổi sáng tuyệt vời này.

Cô Gen Close - Giáo viên lớp mầm non F3