Bài hát về hòa bình 2019 - song-for-peace-2019
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
26 Tháng Chín, 2019

Bài hát về hòa bình 2019

IMG_8437
Bài hát về hòa bình 2019 Hàng năm tại BVIS, học sinh các khối cùng nhau hát về hòa bình thế giới.

Hàng năm tại BVIS, học sinh các khối cùng nhau hát về hòa bình thế giới. Chúng tôi rất may mắn khi được sống ở một đất nước hòa bình và điều quan trọng là thể hiện sự hỗ trợ cho những người kém may mắn hơn. Năm nay các em đã chọn hát “Imagine” của John Lennon. Bộ phận nghệ thuật cũng lấy cảm hứng từ bài hát này và đã khuyến khích các em vẽ Mandala và minh họa một số từ trong lời bài hát. Hãy để ý những bức vẽ tuyệt đẹp và ý nghĩa ở phía sau khi các em đang hát. Chúng tôi hy vọng các bạn thích thông điệp hòa bình mà chúng tôi đã đem lại.