Naomi Skinner - Chạy để tạo ra sự thay đổi. - naomi-skinner-running-to-make-a-change
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
10 Tháng Mười, 2019

Naomi Skinner - Chạy để tạo ra sự thay đổi.

IMG_9652
Naomi Skinner - Chạy để tạo ra sự thay đổi. Tuần trước, chúng tôi rất vinh dự được chào đón một vị khách đặc biệt Naomi Skinner - Một giáo viên tiểu học từ trường quốc tế BIS thành phố Hồ Chí Minh.

Naomi Skinner – Running to make a change

Tuần trước, chúng tôi rất vinh dự được chào đón một vị khách đặc biệt Naomi Skinner - Một giáo viên tiểu học từ trường quốc tế BIS thành phố Hồ Chí Minh. Cô ấy đang lên kế hoạch cho một chiến dịch tuyệt vời - chạy từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh để quyên tiền cho các tổ chức từ thiện như Blue Dragon và Blossom House. Naomi đã có một số buổi nói chuyện đầy ý nghĩa với các học sinh của chúng tôi để nói về trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam và những gì chúng ta có thể làm để giúp đỡ họ.

Học sinh BVIS đã quyên góp được số tiền: 21,483,500 VND dành tặng cho chiến dịch của Naomi. Hi vọng sự đóng góp này có thể giúp được những người thiếu may mắn hơn chúng ta.

Nếu bạn quan tâm đến chiến dịch của cô ấy hoặc tự hỏi làm thế nào bạn có thể hỗ trợ, vui lòng truy cập trang web của cô ấy www.namrunsnam.com để biết thêm thông tin.