Bài thơ của học sinh BVIS Hà Nội được "Đánh giá cao" tại cuộc thi do NAE tổ chức. - bvis-hanoi-students-poem-is-highly-commended-at-nae-competition
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
12 Tháng Tư, 2020

Bài thơ của học sinh BVIS Hà Nội được "Đánh giá cao" tại cuộc thi do NAE tổ chức.

91409635_1499183336910376_2819354672127541248_o
Bài thơ của học sinh BVIS Hà Nội được "Đánh giá cao" tại cuộc thi do NAE tổ chức. Học sinh Lớp 8 của chúng tôi Nguyễn Vân Khuê đã tham gia Cuộc thi Viết sáng tạo trong chương trình Trường học Toàn cầu của tổ chức giáo dục Nord Anglia (NAE). Bài thơ của em 'Một hộp ký ức' là một trong hai tác phẩm được đánh giá rất cao “Highly Commended” trong Nhóm tuổi 11-14.

Tin tức mới!
Học sinh Lớp 8 của chúng tôi Nguyễn Vân Khuê đã tham gia Cuộc thi Viết sáng tạo trong chương trình Trường học Toàn cầu của tổ chức giáo dục Nord Anglia (NAE). Bài thơ của em 'Một hộp ký ức' là một trong hai tác phẩm được đánh giá rất cao “Highly Commended” trong Nhóm tuổi 11-14. Cuộc thi này dành cho mọi sinh viên theo học tại hệ thống giáo dục NAE có 66 000 sinh viên trên 120 quốc gia! Thật là một thành tích tuyệt vời. Hãy dành thời gian để đọc bài thơ tuyệt vời của em tại post này.
Đối với cuộc thi năm nay, các học sinh được yêu cầu suy nghĩ về ý nghĩa thực sự của “Nhà”: Nhà là gì? Với bạn Nhà là nơi như nào? Nhà có ý nghĩa gì với bạn?
Xin chúc mừng Nguyễn Vân Khuê, em chắc chắn sẽ trở thành một tác giả văn học trong tương lai. Chúng tôi rất tự hào về em.

Đọc thêm về Trải nghiệm Trường học ảo của chúng tôi tại đây: https://bit.ly/3e1YCYO