Thử thách Trường học Ảo: Huy hiệu cho các Nhà - virtual-house-challenge-house-crest
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
12 Tháng Tư, 2020

Thử thách Trường học Ảo: Huy hiệu cho các Nhà

house crest challenge01
Thử thách Trường học Ảo: Huy hiệu cho các Nhà Một thách thức cho học sinh tiểu học để thiết kế lại logo Nhà của của các em. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều bài thi gửi về và tất cả đều rất ấn tượng bởi chất lượng của các thiết kế!

Một thách thức cho học sinh tiểu học để thiết kế lại logo Nhà của của các em. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều bài thi gửi về và tất cả đều rất ấn tượng bởi chất lượng của các thiết kế!
Học sinh được yêu cầu phải suy nghĩ về:
🎯Những phẩm chất mà các thành viên trong Nhà của họ nên có
🎯Một con vật đại diện cho Nhà
🎯Sử dụng đúng màu sắc của Nhà

🏆Tất cả các học sinh tham gia được thưởng 10 điểm Nhà và người chiến thắng được thưởng 15 điểm Nhà.
Khi học sinh trở lại trường, những người chiến thắng cũng sẽ dành một buổi với nhóm Thiết kế đồ họa BVIS để đưa ý tưởng của các em vào hiện thực, làm việc với các chuyên gia để tạo ra một phù hiệu chính thức sử dụng thiết kế của các em làm nguồn cảm hứng!