Học sinh BVIS sẽ tham dự Giải Tranh biện Thế giới dành cho các trường học 2020 - bvis-student-will-be-at-world-schools-debating-championship-2020
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
29 Tháng Năm, 2020

Học sinh BVIS sẽ tham dự Giải Tranh biện Thế giới dành cho các trường học 2020

Untitled1
Học sinh BVIS sẽ tham dự Giải Tranh biện Thế giới dành cho các trường học 2020 Nguyễn Ngọc Tuấn Dũng - Học sinh lớp 12 sẽ đại diện cho quốc gia tham dự vào Giải Tranh biện Thế giới dành cho các trường học

🎉🎉🎉Nguyễn Ngọc Tuấn Dũng - Học sinh lớp 12 của chúng tôi đã được chọn vào Đội tuyển Tranh Biện của Việt Nam. Em sẽ đại diện cho quốc gia tham dự vào Giải Tranh biện Thế giới dành cho các trường học 2020. Xin chúc mừng em và chúc em may mắn trong cuộc thi sắp tới!