Những con số ấn tượng về hoạt động cộng đồng của học sinh BVIS Hà Nội trong Học kỳ 1 - our-impressive-numbers-on-community-activities-in-term-1
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
21 Tháng Giêng, 2021

Những con số ấn tượng về hoạt động cộng đồng của học sinh BVIS Hà Nội trong Học kỳ 1

Untitled101
Những con số ấn tượng về hoạt động cộng đồng của học sinh BVIS Hà Nội trong Học kỳ 1 Trong Học kỳ 1, học sinh BVIS Hà Nội đã rất năng nổ trong các hoạt động cộng đồng. Tham gia tình nguyện giúp các em kết thêm nhiều bạn mới, mở rộng các mối quan hệ và nâng cao kĩ năng xã hội của bản thân.

𝟗 hoạt động lớn đã được tổ chức ✅

𝟒,𝟐𝟓𝟓 giờ hoạt động tình nguyện ✅

𝟏𝟔,𝟎𝟔𝟕 hiện vật được quyên góp ✅

𝟏𝟏,𝟗𝟗𝟒 USD được quyên góp tương đương 𝟐𝟕𝟗,𝟎𝟒𝟑,𝟎𝟎𝟎 triệu đồng ✅

Trong Học kỳ 1, học sinh BVIS Hà Nội đã rất năng nổ trong các hoạt động cộng đồng. Tham gia tình nguyện giúp các em kết thêm nhiều bạn mới, mở rộng các mối quan hệ và nâng cao kĩ năng xã hội của bản thân. Sự nỗ lực của các em cũng đã đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho rất nhiều người. Xin cảm ơn tất cả các các thầy cô giáo, và các đối tác như Operation Smile Vietnam, Blue Dragon Children's Foundation, SCDI, Royal British Legion vì những sự hỗ trợ tuyệt vời trong thời gian qua!