BVIS đeo khẩu trang - Covid nhanh đi đi - bvis-wear-masks--covid-go-away
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
11 Tháng Chín, 2021

BVIS đeo khẩu trang - Covid nhanh đi đi

go away covid
BVIS đeo khẩu trang - Covid nhanh đi đi Một thông điệp đặc biệt đến từ học sinh và giáo viên trường BVIS Hà Nội.

 

Một thông điệp đặc biệt đến từ học sinh và giáo viên trường BVIS Hà Nội. Chúng tôi muốn lan truyền tinh thần lạc quan và cổ vũ đội ngũ tuyến đầu vẫn đang ngày đêm chống dịch. Hi vọng, dịch bệnh sẽ qua nhanh và chúng ta có thể sớm được gặp lại nhau tại trường học!