Lãnh đạo các Đội nhà khối Trung học - secondary-house-leadership-team
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
27 Tháng Chín, 2021

Lãnh đạo các Đội nhà khối Trung học

Collage picture01
Lãnh đạo các Đội nhà khối Trung học Tuần này, khối Trung học đã giới thiệu những Lãnh đạo mới của các Đội Nhà:

Tuần này, khối Trung học đã giới thiệu những Lãnh đạo mới của các Đội Nhà:

👉 Đội trưởng Đội nhà mới:

🟥 Hà Nội - Việt Hà

🟨 Huế - Trúc Khanh

🟩 Đà Lạt - Raewon

🟦 Sài Gòn - Đức Lộc

Chúng tôi cũng vui mừng được thông báo những Chủ nhiệm Đội nhà mới gồm: Cô Toomes (đội Huế), Cô Astbury (đội Đà Lạt) và Cô Lisa (đội Hà Nội); các Phó Đội trưởng mới là Minh Châu (Huế), Minh Ngọc (Đà Lạt), Junsoo (Hà Nội) và Vân Khuê (Sà