EMERGENCY NOTICE

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy Information Collection Statement.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see our.

 • A Unique Approach

  We think beyond a traditional education to really transform the learning experience of your child.

  Primary Students

 • Be Ambitious Be Regents

  Opportunities beyond the ordinary to develop the skills and mind-set to thrive in a changing world.

  Year 12 Outdoor Education

 • A Happy and Rewarding Experience

  Regents can be far more than a school to come to every day – it can be a second home too.

  Boarding

 • Some of the Best in the World

  Highly qualified with the majority of teachers coming from the UK provide a personalised learning experience for your child.

  Environmental Science

 • We Educate Your Child for the Future

  Our engaging learning environments mean your child will love coming to school.

  STEAM Machine

 • Join Our Truly International and Diverse Community

  We look forward to welcoming you to our family.

  Students in the IT department | Regents International School Pattaya

 • Step Into Our World

  Unique opportunities that transform learning, instill life-long memories and a deep sense of achievement.

  Secondary English

 • Get in Touch

  We look forward to hearing from you.

  Early Primary Reading

บ้านวิชาการ ณ โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยา

09 January 2015

ทุกท่านจะได้เยี่ยมชมโรงเรียน พบปะกับนักเรียนและอาจารย์ผู้สอนที่จะตอบคำถามและข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนในโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยา

          ขอเชิญผู้ปกครองและผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน  “เปิดบ้านวิชาการ” ณ โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยา มาร่วมกันค้นหาว่าอะไรทำให้โรงเรียนของเราเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่น่าเรียนที่สุดในประเทศไทย โดยการเข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

          ทุกท่านจะได้เยี่ยมชมโรงเรียน พบปะกับนักเรียนและอาจารย์ผู้สอนที่จะตอบคำถามและข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนในโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยา สามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้ากรุณาคลิก ที่นี่ เพื่อรับข่าวสารข้อมูลของโรงเรียนและรายละเอียดของงานเปิดบ้านวิชาการ

• มาทำความรู้จักกับอาจารย์ใหญ่คนใหม่ เอียน เบลคกี้ ผู้ซึ่งตั้งปณิธานให้นักเรียนมีความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่เราทำ

• มาหาคำตอบว่า อะไรทำให้นักเรียนของเราได้คะแนนในระดับ IB สูงกว่าค่าเฉลี่ยของนักเรียนในโปรแกรมนี้จากทั่วโลก เราจะแนะนำเพิ่มเติมในงานนี้เพื่อให้คุณมั่นใจว่า ทุกสิ่งที่เราทำก็เพื่อให้นักเรียนของเราเข้าเรียนต่อในที่ๆ พวกเค้าฝันไว้ให้ได้

• ทำไมที่รีเจ้นท์ คณะครูของเราสามารถรวบรวมความหลากหลายของวิชาต่างๆ รวมกันภายใต้การสอนของเราได้ อะไรทำให้เราไปได้ไกลกว่าโรงเรียนอื่นๆ

• ฝ่ายกิจกรรมกีฬาที่จัดขึ้นวันเสาร์ของเรามีความเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ และนี่อาจช่วยให้เด็กๆ ได้ค้นพบกิจกรรมกีฬาใหม่ๆ มาดูกันซิว่าคุณจะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมได้อย่างไร

• โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยา เป็น 1 ใน 31 โรงเรียนที่เข้าร่วมกับกลุ่มการศึกษา Nord Anglia Education ซึ่งก่อตั้งใน 13 ประเทศจากทั่วโลก มาหาคำตอบว่าอะไรเราจะให้การศึกษาที่แตกต่างกับบุตรหลานของท่านได้อย่างไร


แล้วพบกันในงานเปิดบ้านวิชาการในวันจันทร์ที่ 26 มกราคมนี้


กรุณาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานที่แผนกต้อนรับ ตึกอนุบาล
 

 

Discover more

Foreign Language Content