EMERGENCY NOTICE

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy Information Collection Statement.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see our.

 • A Unique Approach

  We think beyond a traditional education to really transform the learning experience of your child.

  Primary Students

 • Be Ambitious Be Regents

  Opportunities beyond the ordinary to develop the skills and mind-set to thrive in a changing world.

  Year 12 Outdoor Education

 • A Happy and Rewarding Experience

  Regents can be far more than a school to come to every day – it can be a second home too.

  Boarding

 • Some of the Best in the World

  Highly qualified with the majority of teachers coming from the UK provide a personalised learning experience for your child.

  Environmental Science

 • We Educate Your Child for the Future

  Our engaging learning environments mean your child will love coming to school.

  STEAM Machine

 • Join Our Truly International and Diverse Community

  We look forward to welcoming you to our family.

  Students in the IT department | Regents International School Pattaya

 • Step Into Our World

  Unique opportunities that transform learning, instill life-long memories and a deep sense of achievement.

  Secondary English

 • Get in Touch

  We look forward to hearing from you.

  Early Primary Reading

ทริปประชุมสหประชาชาติของหัวหน้านักเรียนรีเจ้นท์

10 August 2017

เดือนที่แล้วหัวหน้านักเรียนชายและหญิงของรีเจ้นท์ได้เดินทางไปยังเมืองนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมงานประชุมโดยเครือข่าย นอร์ด แองเกลีย เอดดูเคชั่น ที่สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติ หัวหน้านักเรียนหญิงของเรา ซาลิฮา เล่าถึงประสบการณ์ทริปของเธอ

 • UN trip
 • UN trip
 • UN trip
 • UN trip
 • UN trip
 • UN trip
 • UN trip

โดยหัวหน้านักเรียนหญิง ซาลิฮา เรฮาเนส:

สัปดาห์ที่น่าจดจำที่สุดในชีวิตของดิฉันต้องเป็นงานประชุมที่กรุงนิวยอร์กที่เครือข่ายนอร์ด แองเกลีย เอดดูเคชั่น จัดเพื่อพยายามบรรลุเป้าหมายการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ งานนี้เปิดตาให้ฉันเห็นถึงความสำคัญของเป้าหมายที่สหประชาชาติตั้งไว้ ที่งานประชุมฉันได้สนทนากับนักเรียนอื่นเกี่ยวกับปัญหาในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้กัน นอกจากนี้ฉันยังได้ความรู้และทรัพยากรต่างๆที่จะช่วยโรงเรียนเราแก้โจทย์ปัญหาการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืนสำหรับปีต่อไป ซึ่งเป้าหมาย 2 เป้าหมายก็คือ เป้าหมาย 12 และ 13 - ชุมชนและเมืองที่ยั่งยืน และ การใช้และการผลิตผลผลิตอย่างรับผิดชอบ

งานประชุมได้สอนเราเรื่องการพูดคุยต่อหน้าผู้คนในที่สาธารณะ ได้พาเราไปเที่ยวในเมือง และให้โอกาสเราเข้าร่วมกิจกรรมประชุมสหประชาชาติจำลองด้วย

ดิฉันได้แบ่งห้องพักกับนักเรียนจากโรงเรียนแห่งอื่นในเครือข่ายนอร์ด แองเกลีย เช่นกัน เพื่อนร่วมห้องของฉันชื่อว่า โจอี้ และ เบเนดิกต์ จากโรงเรียนในประเทศจีน พวกเราได้สร้างมิตรภาพกันโดยการพูดคุยเกี่ยวกับการที่เรารักสิ่งแวดล้อมเหมือนกันและการเรียนโปรแกรม IB ที่แสนยาก ในสัปดาห์นี้ฉันได้เพื่อนใหม่มาตั้ง 86 คนจากทั่วโลกเลย

ไฮไลท์ของทริปนี้คือฉันได้ไปชมละครบรอดเวย์เรื่อง มิส ไซง่อน ทัวของตึกสหประชาชาติ งานกินเลี้ยง และทริปล่องเรือเพื่อชมวิวของอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพและวิวเมืองนิวยอร์ก

ในวันก่อนงานประชุมใหญ่ฉันรู้สึกกังวลมากเกี่ยวกับการขึ้นไปพูดคุยต่อหน้าผู้มีอิทธิพลทั้งหลาย รวมด้วยเอกอัครราชทูตจาก 3 ประเทศ และตัวแทนที่สำคัญจากเครือข่าย นอร์ด แองเกลีย ก่อนหน้านี้ฉันเคยเข้าร่วมกิจกรรมประชุมสหประชาชาติจำลองมาแล้วแต่ครั้งนี้น่าตื่นเต้นที่สุดแน่นอน ฉันได้เข้าร่วมกลุ่มประเทศอิตาลีในคณะมนตรีความมั่นคง เราได้โต้วาทีกันเกี่ยวกับสงครามในประเทศซีเรีย ปัญหาเกี่ยวกับประเทศเกาหลีเหนือ และกลุ่มผู้ก่อการร้าย ISIS การโต้วาทีของกลุ่มเราเข้มแข็งมาก ทำให้ฉันรู้สึกมีส่วนร่วมมากกว่าครั้งอื่นๆ ในงานกินเลี้ยงสุดท้ายฉันได้รับรางวัลผู้มีเกียรติด้วยสำหรับการทำงานในกลุ่มร่วมกับผู้อื่นอย่างดี

ทริปนี้ฉันได้สร้างมิตรภาพกับนักเรียนอื่นๆหลายคนซึ่งฉันจะจดจำไปนานๆและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหลายอย่างที่จะไม่ลืมแน่นอน ฉันยินดีมากที่ได้ถูกเลือกเพื่อเข้าร่วมงานนี้และภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนเพื่อรีเจ้นท์

Discover more

Foreign Language Content