EMERGENCY NOTICE

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy Information Collection Statement.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see our.

 • A Unique Approach

  We think beyond a traditional education to really transform the learning experience of your child.

  Primary Students

 • Be Ambitious Be Regents

  Opportunities beyond the ordinary to develop the skills and mind-set to thrive in a changing world.

  Year 12 Outdoor Education

 • A Happy and Rewarding Experience

  Regents can be far more than a school to come to every day – it can be a second home too.

  Boarding

 • Some of the Best in the World

  Highly qualified with the majority of teachers coming from the UK provide a personalised learning experience for your child.

  Environmental Science

 • We Educate Your Child for the Future

  Our engaging learning environments mean your child will love coming to school.

  STEAM Machine

 • Join Our Truly International and Diverse Community

  We look forward to welcoming you to our family.

  Students in the IT department | Regents International School Pattaya

 • Step Into Our World

  Unique opportunities that transform learning, instill life-long memories and a deep sense of achievement.

  Secondary English

 • Get in Touch

  We look forward to hearing from you.

  Early Primary Reading

รีเจ้นท์ประกาศโอกาสในการเรียนรู้ในท้องถิ่นและทั่วโลกมากขึ้นกว่าเดิม

29 September 2017

 • Sarah_Osbourne_James

สัปดาห์นี้โรงเรียนเราได้ประกาศให้ครูของเราฟังเกี่ยวกับแผนของโอกาสและประสบการณ์ต่างๆในท้องถิ่นและทั่วโลกที่เรามีไว้ให้สำหรับนักเรียนและครู ประสบการณ์เหล่านี้ได้รับการวางแผนอย่างดีและเป็นไปได้เพราะความเชื่อมโยงของโรงเรียนเรากับ Global Campus และ Round Square ซึ่ง Global Campus ช่วยให้นักเรียนได้สำรวจโลก เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนามุมมองโลกที่เป็นสากลอย่างแท้จริง

นี่เป็นประสบการณ์ในท้องถิ่นและทั่วโลกที่เราสามารถนำเสนอในปีการศึกษานี้:

 1. การทัศนศึกษาทั่วประเทศ - นักเรียนในทุกชั้นเรียนในฝ่ายมัธยมจะมีโอกาสได้เข้าร่วมการศึกษากลางแจ้งในพื้นที่ที่สวยงามในท้องถิ่นของเรา

 2. ทริปการทัศนศึกษาในพื้นที่ซึ่งเชื่อมโยงกับหลักสูตรที่เรียน - นักเรียนฝ่ายประถมจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษากลางแจ้งในพื้นที่ไกล้เคียง (ทริป 1 วันและทริปค้างคืนสำหรับประถมปลาย)
 3. งานประชุม Bangkok ServICE Conference - มกราคม 2018 - สำหรับนักเรียนที่สนใจในการบริการและสิ่งแวดล้อม นี่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักเรียนและพนักงานในการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความสัมพันธ์
 4. งานประชุม Round Square ณ. เมืองบันเบอรี ที่ประเทศออสเตรเลีย - เมษายน 2018 
 5. งานประชุม Bangkok Globally Accessible - เมษายน 2018 - จะจัดขึ่นที่รีเจ้นท์กรุงเทพ เป็นระยะเวลาประมาณ 4 วัน และจะเป็นงานประชุม Round Square ตามปกติ
 6. ทริปการกุศลที่ประเทศแทนซาเนีย - มีนาคม 2018 - ทริปจะเกี่ยวข้องกับโครงการบริการที่ Lake Natron ในประเทศแทนซาเนีย
 7. ทริปปีนภูเขา Kilimanjaro ที่ประเทศแทนซาเนีย - มีนาคม 2018 - จะเป็นประโยชน์หากนักเรียนมีสุขภาพที่ดีและมีประสบการณ์ในการปีนเขาเขาหรือเดินป่ามาก่อน 
 8. งานเทศกาล MIT STEAM - พฤษภาคม 2018 - นักเรียน 4 คนจะไปที่มหาวิทยาลัย MIT ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่โรงเรียนของเราจะเริ่มการประสานงานกับ MIT
 9. การพัฒนาวิชาชีพ STEAM ที่ MIT - มิถุนายน 2018 - นี่จะเป็นทริปสำหรับสตาฟเท่านั้น สตาฟ 4 คนจะได้ไปที่ MIT และจะต้องเป็นผู้จัดงาน STEAM ต่างๆ
 10. ทริปเดินป่าที่ Les Martinets ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ - มิถุนายน 2018
 11. ทริปปีนภูเขาที่ Les Martinets ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ - มิถุนายน / กรกฎาคม 2018 
 12. งานการพัฒนาวิชาชีพทางการสอนเต้นรำ ณ. จูลิอาร์ด นิวยอร์ก - สิงหาคม 2018 - การสอนเต้นรำหลักสูตรจูลิอาร์ดจะเริ่มที่รีเจ้นท์ในเดือนสิงหาคม 2018

 13. งานการพัฒนาวิชาชีพทางการสอนวิชาการแสดง ณ. จูลิอาร์ด นิวยอร์ก - มีนาคม 2018 - การสอนวิชาการแสดงหลักสูตรจูลิอาร์ดจะเริ่มที่รีเจ้นท์ในเดือนสิงหาคม 2018
 14. ทริปเล่นสกีที่ประเทศญี่ปุ่น - มีนาคม 2018 - มาเรียนทักษะใหม่ๆหรือมาฝึกการเล่นสกีกัน
 15. ทริปโครงการบริการสากลของ Round Square - ประเทศเวียดนาม - ธันวาคม 2018 - อายุ 16 ปีขึ้นไป
 16. ทริปโครงการบริการสากลของ Round Square - ประเทศเอกวาดอร์ - ธันวาคม 2018 - อายุ 16 ปีขึ้นไป
 17. สัปดาห์ Round Square - 18-22 มิถุนายน 2018

 

คุณ ซาราห์ ออสบอร์น-เจมส์
ครูใหญ่

Discover more

Foreign Language Content