EMERGENCY NOTICE

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy Information Collection Statement.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see our.

 • A Unique Approach

  We think beyond a traditional education to really transform the learning experience of your child.

  Primary Students

 • Be Ambitious Be Regents

  Opportunities beyond the ordinary to develop the skills and mind-set to thrive in a changing world.

  Year 12 Outdoor Education

 • A Happy and Rewarding Experience

  Regents can be far more than a school to come to every day – it can be a second home too.

  Boarding

 • Some of the Best in the World

  Highly qualified with the majority of teachers coming from the UK provide a personalised learning experience for your child.

  Environmental Science

 • We Educate Your Child for the Future

  Our engaging learning environments mean your child will love coming to school.

  STEAM Machine

 • Join Our Truly International and Diverse Community

  We look forward to welcoming you to our family.

  Students in the IT department | Regents International School Pattaya

 • Step Into Our World

  Unique opportunities that transform learning, instill life-long memories and a deep sense of achievement.

  Secondary English

 • Get in Touch

  We look forward to hearing from you.

  Early Primary Reading

ความกตัญญู ความยกย่อง และความเห็นคุณค่า

18 January 2018


“ฉันได้เรียนรู้ว่าผู้คนจะลืมสิ่งที่คุณพูด ลืมสิ่งที่คุณทำ แต่จะไม่มีวันลืมว่าคุณทำให้เขารู้สึกอย่างไร” – Maya Angelou

ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา คุณ ซาร่าห์ ออสบอร์น-เจมส์ ขอบคุณผู้ปกครองของโรงเรียนเราที่ได้ให้ความเมตตาสูงในวันครูปีนี้

 • Sarah_Osbourne_James

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยามีความภาคภูมิใจที่เรามีครูผู้สอนจากหลากหลายพื้นหลังมากกว่า 100 คน และในวันอังคารที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครูสากลเราก็ได้ทำการเฉลิมฉลองกันอย่างดี กลุ่มผู้สนับสนุนผู้ปกครอง PSG ของเราได้จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์สากลในห้องสตาฟ 3 ห้องเลย และอาหารต่างๆที่ผู้ปกครองได้นำเข้ามาก็แสดงให้เห็นถึงความอินเตอร์ของชุมชนเรา ครูทุกคนที่เดินเข้าไปในห้องสตาฟก็ยิ้มแย้มกันขึ้นมาทันที เพราะคุณภาพของอาหาร ความแตกต่าง และจำนวนอาหารนั้นเปรียบเสมือนบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 5 ดาวเลย - ต้องขอขอบคุณกลุ่ม PSG เป็นอย่างมากที่ช่วยจัดงานนี้และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกคนที่ให้ความร่วมมือในวันนี้ คุณช่วยทำให้ครูของเราทุกคนรู้สึกดีใจและรู้สึกพิเศษมาก

ส่วนนักเรียนอนุบาลและประถมของเราก็ได้มอบดอกกุหลาบให้กับครูประจำชั้นของเขา และหัวหน้านักเรียนชายและหญิงก็ได้กล่าวสุนทรพจน์เพื่อขอบคุณครูทั้งหลาย หลังโรงเรียนเลิกเหล่าครูมัธยมก็ได้เข้าการประชุมกัน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้เน้นหัวข้อของความหมายของการเป็นครูที่ให้แรงบันดาลใจกับนักเรียนและวิธีที่เราสามารถสร้างความแตกต่างในชีวิตของเด็กนักเรียนที่อยู่ภายใต้ความดูแลของเรา วันครูที่ผ่านมาเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับเราในการสะท้อนถึงงานการของเราและช่วยให้เราจำไว้ว่า "ครูนั้นมีผลต่อชีวิตของนักเรียนตลอดไป และเขาไม่สามารถบอกได้ว่าอิทธิพลของเขาจะหยุดเมื่อไร" - Henry Adams

ในสัปดาห์นี้โรงเรียนเรามีบรรยากาศที่ดีมาก และฉันต้องขอบคุณเหล่าครูทั้งหลายสำหรับความกระตือรือร้น และต้องขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่มอบความกตัญญู ความยกย่อง และความเห็นคุณค่าให้กับเรา

คุณ ซาร่าห์ ออสบอร์น-เจมส์
ครูใหญ่

Discover more

Foreign Language Content