We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

En riktig internationell skola

The British School Shanghai, Puxi, är en internationell skola på västra sidan av Shanghai. Skolan har funnits i över 10 år och erbjuder undervisning för elever från 2 till 18 år.

  • Med över 50 olika nationaliteter representerade erbjuder vi ett stort kulturellt mångfald
  • Elever som har engelska som andra eller tredje språk kan utvecklas i en engelskspråkig miljö och erbjuds extra engelska för intensiv inlärning.
  • En svensk skola finns representerad och erbjuder lektioner varje vecka för svenskfödda barn.
  • Våra elever uppnår internationella examina och därmed möjlighet till de bästa(top 30) universiteten världen över

FLM banner

The British International School, Puxi