We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • A Warm Welcome

  Situated in the heart of a thriving expat community, our school is home to families from all over the world

  Friendship

 • Academic Success

  Delivering oustanding results at every level in our school

  Young students reading book

 • Helping Others Thrive

  We believe passionately in learning, and our modern approach to education continues to help our students shine

  Teacher helping student

 • Be Ambitious

  Inspiring academic success & developing social, intellectual and confident children

  Classroom scene

 • Support & Guidance

  We look forward to seeing you at the British International School, Puxi and welcoming you and your family to our special community

  Young children in class

 • News & Views

  Stay in touch with all that is taking place in our school and our community

  Boys playing badminton

 • Get in Touch

  We like talking about education and children. You can get in touch with our admissions team by phone,skype or e-mail, or by calling in to see us

  Older students with laptops

Het onderwijsprogramma van SDS

SDS is een door de Nederlandse overheid erkende school en bovendien aangesloten bij Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB). Elke 4 jaar wordt de kwaliteit van SDS gemeten door de Nederlandse onderwijsinspectie.

SDS biedt een prettige en veilige (leer)omgeving aan leerlingen en hun ouders. We richten ons op de Nederlandse taal en werken aan het behouden en versterken van de Nederlandse/ Belgische identiteit van uw kind. Ons voornaamste doel is het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardig taal- en cultuurprogramma, waardoor onze leerlingen geen achterstanden hebben ten opzichte van hun leeftijdgenoten in Nederland en België. Dit versoepelt hun instroom in het Nederlandse of Belgische onderwijs.

We volgen het Nederlandse curriculum dat is gebaseerd op de Kerndoelen Nederlands, zoals beschreven door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hierbij maken  we in onze klassenpraktijk gebruik van de modernste methodes, waarbij thematisch werken en het cultuuraspect een belangrijke rol spelen. Door relatief kleine klassen krijgen de kinderen veel individuele aandacht. Dit zorgt ervoor dat elke leerling op SDS waar mogelijk onderwijs krijgt op het eigen niveau.

Toetsing en assessment

Naast de methodegebonden toetsen nemen we jaarlijks leerweg onafhankelijke toetsen af van Cito (po) en Diataal (onderbouw vo). Deze toetsen vergelijken het niveau van onze leerlingen met dat van hun leeftijdgenoten in Nederland. De resultaten van leerlingen van SDS liggen gemiddeld op het niveau van hun leeftijdgenoten in Nederland.

Virtual Tour

The British International School Shanghai, Puxi

111 Jinguang RoadHuacao TownMinhang201107Shanghai

上海英国外籍人员子女学校浦西校区

金光路111号华漕镇上海市 闵行区201107

Nord Anglia Education

4th Floor, Nova South
160 Victoria Street
LondonUnited Kingdom

General Enquiries +86 021 5226 3211

Admissions +86 21 6221 7542