We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see our.

EMERGENCY NOTICE
 • A Unique Approach

  We think beyond a traditional education to really transform the learning experience of your child.

  Primary Students

 • Be Ambitious Be Regents

  Opportunities beyond the ordinary to develop the skills and mind-set to thrive in a changing world.

  Year 12 Outdoor Education

 • A Happy and Rewarding Experience

  Regents can be far more than a school to come to every day – it can be a second home too.

  Boarding

 • Some of the Best in the World

  Highly qualified with the majority of teachers coming from the UK provide a personalised learning experience for your child.

  Environmental Science

 • We Educate Your Child for the Future

  Our engaging learning environments mean your child will love coming to school.

  STEAM Machine

 • Join Our Truly International and Diverse Community

  We look forward to welcoming you to our family.

  Students in the IT department | Regents International School Pattaya

 • Step Into Our World

  Unique opportunities that transform learning, instill life-long memories and a deep sense of achievement.

  Secondary English

 • Get in Touch

  We look forward to hearing from you.

  Early Primary Reading

International Day 2019

การฉลองวันนานาชาติทีโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เราทุกคนที่รีเจ้นท์ได้รวมตัวกันฉลองงานที่ถือว่าเป็นหนึ่งในงานน่าตื่นเต้นที่สุดของโรงเรียนเลย – นั่นก็คือวันนานาชาติ (International Day) นั้นเอง โรงเรียนของเราเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเขตชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย ด้วยนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และพนักงานรวมกัน 50 สัญชาติ ทำให้เราเป็นโรงเรียนนานาชาติอย่างแท้จริง
 • International Day 2019
 • International Day 2019
 • International Day 2019
 • International Day 2019
 • International Day 2019
 • International Day 2019
 • International Day 2019
 • International Day 2019
 • International Day 2019
 • International Day 2019
 • International Day 2019
 • International Day 2019
 • International Day 2019
 • International Day 2019
 • International Day 2019
 • International Day 2019

ในวันนี้พื้นที่ของโรงเรียนก็ได้ถูกตกแต่งอย่างสวยงามด้วยบูธประจำประเทศต่างๆ พร้อมเกมและอาหารประจำชาติที่น่าอร่อยให้ทุกคนได้ลองทาน และในขณะเดียวกันเป้าหมายของเราสำหรับงานนี้ก็คือการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 4 ของสหประชาชาติ ซึ่งก็คือการศึกษาที่เท่าเทียม

เราได้เริ่มการฉลองในวันนี้ด้วยพาเหรดรอบสนามหญ้าของโรงเรียน โดยที่ทุกคนได้แต่งชุดประจำชาติเดินกันอย่างมีสีสันสวยงาม ตามด้วยงานแฟชั่นโชว์ เกมฟุตบอล World Cup และการแสดงประจำชาติที่สนุกสนาน

นอกจากนี้เราก็ต้องขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ทำให้งานนี้พิเศษขึ้นไปอีก ด้วยการจัดคาเฟ่ขายอาหารประจำชาติของตัวเอง ซึ่งมีแต่ของที่น่าทานทั้งนั้นเลย

โดยรวมแล้วงานนี้ก็จบไปด้วยความสำเร็จอย่างยิ่งอีกหนึ่งครั้ง เพราะวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นวันที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนในครอบครัว แต่เรายังภูมิใจที่ได้ประกาศว่าเราทุกคนได้ช่วยกันสะสมเงินบริจาคได้เป็นจำนวน 182,186 บาท! ในเร็วๆนี้คณะผู้จัดงานวันนานาชาติของโรงเรียนก็จะทำการตัดสินใจว่าเราจะนำเงินทั้งหมดนี้ไปช่วยในเรื่องของการศึกษาของมูลนิธิการกุศลในชุมชนของเราอย่างไร