EMERGENCY NOTICE

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see our.

 • A Unique Approach

  We think beyond a traditional education to really transform the learning experience of your child.

  Primary Students

 • Be Ambitious Be Regents

  Opportunities beyond the ordinary to develop the skills and mind-set to thrive in a changing world.

  Year 12 Outdoor Education

 • A Happy and Rewarding Experience

  Regents can be far more than a school to come to every day – it can be a second home too.

  Boarding

 • Some of the Best in the World

  Highly qualified with the majority of teachers coming from the UK provide a personalised learning experience for your child.

  Environmental Science

 • We Educate Your Child for the Future

  Our engaging learning environments mean your child will love coming to school.

  STEAM Machine

 • Join Our Truly International and Diverse Community

  We look forward to welcoming you to our family.

  Students in the IT department | Regents International School Pattaya

 • Step Into Our World

  Unique opportunities that transform learning, instill life-long memories and a deep sense of achievement.

  Secondary English

 • Get in Touch

  We look forward to hearing from you.

  Early Primary Reading

Primary VSE

แนวทางการเรียนรู้ออนไลน์ของเรา

ไม่ว่าครอบครัวของคุณจะอยู่ที่ใดในโลก ลูกของคุณจะสามารถเข้าถึงการศึกษาที่โดดเด่นระดับโลกผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ของเราได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรามอบประสบการณ์การเรียนรู้ออนไลน์ส่วนบุคคลอย่างแท้จริงสำหรับนักเรียนทุกคน และยังให้เขาได้เรียนรู้พร้อมกับครูและเพื่อนร่วมห้องไปด้วยกันด้วย

แนวทางการเรียนรู้ออนไลน์ของเราได้รับการออกแบบให้เหมาะกับความต้องการทางด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้ความเชี่ยวชาญของครู 10,000 คนทั่วโลกจากโรงเรียนในเครือการศึกษา Nord Anglia ของเรา

ที่รีเจ้นท์เราใช้ Microsoft Teams เป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงทุกแง่มุมของการเรียนแบบตัวต่อตัวในสภาพแวดล้อมออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายของเรามีเครื่องมือดิจิทัลที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับครูเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่ไม่ซ้ำใคร พร้อมการสอนคุณภาพสูงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสานของเรา

แนวทางการเรียนรู้ออนไลน์ของเรามีองค์ประกอบที่สำคัญสองอย่าง:

 

 • ช่วงเวลาที่เรียนไลฟ์สด - ทุกบทเรียนจะมีช่วงเวลาที่นักเรียนจะเรียนแบบไลฟ์สดกับครู โดยนักเรียนสามารถโต้ตอบกับครูและเพื่อนๆ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นมากมายหลายอย่าง เราใช้ห้องกลุ่มย่อยเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานกลุ่ม และยังช่วยนักเรียนในการสร้างความสัมพันธ์และการเข้าสังคมกับเพื่อนร่วมห้องด้วยเช่นกัน

 • ช่วงเวลาที่เรียนด้วยอิสระ - นักเรียนจะได้รับมอบหมายงานและกิจกรรมโดยครูของพวกเขา เพื่อสนับสนุนบทเรียนไลฟ์สด พร้อมพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างอิสระในเวลาเดียวกัน

การสร้างความสมดุลระหว่างช่วงเวลาของการเรียนรู้แบบออนไลน์และออฟไลน์จะช่วยให้บุตรหลานของท่านรับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้ส่วนบุคคลจากที่บ้าน ไม่ว่าเขาจะเรียนอยู่ชั้นใดก็ตาม

นอกเหนือจากความสำเร็จทางด้านวิชาการแล้ว ความเป็นอยู่ที่ดีของบุตรหลานของท่านยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางสังคม อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ สุขภาพร่างกาย และวัฒนธรรมของนักเรียนทุกคน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ของเราสำหรับนักเรียนแต่ละชั้นเรียนในลิงค์ด้านล่าง ซึ่งรวมถึงวิธีที่เรามอบการสนับสนุนให้แก่ผู้ปกครองอย่างไกล้ชิด หรือติดต่อเราเพื่อทำการนัดหมายออนไลน์
 

นักเรียนชั้นอนุบาล
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

คุณภาพของการสอนที่โรงเรียนรีเจ้นท์ และความเป็นมืออาชีพและความเอาใจใส่ของพนักงานแต่ละคนนั้นไม่เป็นสองรองใคร ดิฉันต้องขอขอบคุณครูผู้สอนเป็นพิเศษสำหรับความมุ่งมั่นในการมอบการเรียนรู้ออนไลน์ที่สำคัญตลอดช่วงปิดโรงเรียนครั้งนี้ค่ะ คุณ Stephanie Quinn ผู้ปกครองนักเรียน

โครงการ Global Campus

นักเรียนของเราทุกวัยสามารถเข้าถึงโครงการ Global Campus ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เฉพาะของ Nord Anglia ซึ่งขยายประสบการณ์การเรียนรู้ให้กว้างไกลกว่าห้องเรียนธรรมดา

แพลตฟอร์มนี้เชื่อมต่อนักเรียนจากทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อสนับสนุน การเรียนรู้ และการพัฒนาจากบ้านของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกันเพื่อคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของยูนิเซฟ หรือการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) และ The Juilliard School นักเรียนโรงเรียนรีเจ้นท์จะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา

นอกจากนี้ Global Campus ยังนำเสนอกิจกรรมที่ท้าทายส่วนตัวเล็กๆ น้อยๆ ที่นักเรียนสามารถทำได้ตลอดเวลา เพื่อแสดงความสามารถของตัวเองให้เพื่อนๆทั่วโลกได้ชม กิจกรรมท้าทายเหล่านี้อาจเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้ ตั้งแต่การแข่งขันศิลปะระดับโลกประจำปีของ Nord Anglia ไปจนถึงการเรียนรู้ภาษาใหม่ หรือการปีนยอดเขาคิลิมันจาโรออนไลน์ ในการแข่งขัน Virtual Kili Climb

ไม่ว่าลูกของคุณจะอยู่มุมไหนของโลก หลักสูตรการเรียนออนไลน์ของเรานั้น สามารถมอบการศึกษาที่โดดเด่นระดับโลกให้กับเขาได้เสมอ

 • Global Campus Banner