108885boundedw250h250of1FFFFFFlorifairbairn_533
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Lori Fairbairn
11 Tháng Chín, 2020

Áp dụng trắc nghiệm Điểm mạnh tính cách VIA Character Strengths vào chương trình của Khối Trung học

BISwelcomeAug20208297
Áp dụng trắc nghiệm Điểm mạnh tính cách VIA Character Strengths vào chương trình của Khối Trung học Năm học này, Khối Trung học trường BIS Hà Nội áp dụng Chương trình trắc nghiệm Điểm mạnh tính cách VIA Character Strengths vào trong chương trình Chăm sóc toàn diện cũng như chương trình học của các em học sinh. Trắc nghiệm Điểm mạnh tính cách VIA nêu bật 24 điểm mạnh của tính cách được nghiên cứu trên tất cả các nền văn hóa, quốc gia và tôn giáo. via strengths

Năm học này, Khối Trung học trường BIS Hà Nội áp dụng Chương trình trắc nghiệm Điểm mạnh tính cách VIA Character Strengths vào trong chương trình Chăm sóc toàn diện cũng như chương trình học của các em học sinh. Trắc nghiệm Điểm mạnh tính cách VIA nêu bật 24 điểm mạnh của tính cách được nghiên cứu trên tất cả các nền văn hóa, quốc gia và tôn giáo.

Trong hai tuần đầu năm học, toàn bộ giáo viên và học sinh của trường đã làm bài trắc nghiệm Điểm mạnh tính cách VIA Character Strengths để tìm ra điểm mạnh nổi bật của mỗi người (5 điểm mạnh nội trội nhất của mỗi cá nhân). Các thầy cô đều chia sẻ 5 điểm mạnh của họ bên ngoài cửa lớp học/văn phòng và bây giờ, các em học sinh đang tìm cách để chia sẻ về điểm mạnh của các em. Sẽ rất tuyệt nếu trong bữa ăn tối vào cuối tuần, phụ huynh có thể hỏi con mình về 5 điểm mạnh của con và khuyến khích các con suy ngẫm về cách sử dụng những điểm mạnh này trong cuộc sống hàng ngày.

Chúng tôi triển khai chương trình này tại BIS Hà Nội bởi đây là một chương trình có tính đa văn hóa, đã được khoa học chứng minh và dễ triển khai. Việc xác định điểm mạnh của bản thân sẽ giúp chúng ta hiểu rõ năng lực của mình và từ đó, liên tục tìm cách phát triển những điểm mạnh này. Xã hội hiện nay khiến chúng ta thường chú ý tới những điều được coi là xấu. Vì vậy, hãy thử xem điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta tập trung vào những điểm mạnh của bản thân và vận dụng chúng thường xuyên hơn. Tại các trường đã thực hiện chương trình này, sức khỏe tinh thần và kết quả học tập của các em học sinh được ghi nhận là có những cải thiện rõ rệt.

Trong học kỳ này, chúng tôi dự định tổ chức một buổi họp dành cho các bậc phụ huynh để giới thiệu về chương trình này nhằm giúp phụ huynh có thể tìm hiểu thêm về điểm mạnh của bản thân và cách sử dụng chúng để tương tác với con mình tốt hơn. Nếu phụ huynh quan tâm tới chương trình này, vui lòng theo dõi trang thông tin của trường để biết thêm thông tin. Trong thời gian chờ đợi, phụ huynh có thể làm bài trắc nghiệm Điểm mạnh tính cách VIA Character Strengths bằng nhiều ngôn ngữ tại website chính thức của chương trình: www.viacharacter.org.

Lori Fairbairn

Cố vấn Học đường & Giáo dục bậc Đại học