Mục tiêu Phát triển Bền vững và “Bài học Chung Toàn cầu” - worlds-largest-lesson-brings-sustainable-development-goals-to-life
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
11 Tháng Mười, 2018

Mục tiêu Phát triển Bền vững và “Bài học Chung Toàn cầu”

IMG_0113
Mục tiêu Phát triển Bền vững và “Bài học Chung Toàn cầu” Tất cả học sinh thuộc Tổ chức Giáo dục quốc tế Nord Anglia (NAE) đều có đủ khả năng để tạo nên sự khác biệt và đóng góp tích cực cho thế giới. Trong khuôn khổ hợp tác giữa NAE và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, học sinh sẽ được tham gia vào các hoạt động ý nghĩa, đem lại những thay đổi tích cực cho nhà trường cũng như cho cả cộng đồng. Nỗ lực thực hiện các mục tiêu cụ thể, hàng năm UNICEF đưa ra những thử thách dành cho học sinh thuộc Tổ chức Giáo dục quốc tế Nord Anglia, giúp các em nâng cao nhận thức về 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững. Đây đều là những mục tiêu đã được thông qua bởi Liên Hiệp Quốc, nhằm cải thiện các vấn đề về phát triển kinh tế và xã hội.

Tất cả học sinh thuộc Tổ chức Giáo dục quốc tế Nord Anglia (NAE) đều có đủ khả năng để tạo nên sự khác biệt và đóng góp tích cực cho thế giới. Trong khuôn khổ hợp tác giữa NAE và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, học sinh sẽ được tham gia vào các hoạt động ý nghĩa, đem lại những thay đổi tích cực cho nhà trường cũng như cho cả cộng đồng. Nỗ lực thực hiện các mục tiêu cụ thể, hàng năm UNICEF đưa ra những thử thách dành cho học sinh thuộc Tổ chức Giáo dục quốc tế Nord Anglia, giúp các em nâng cao nhận thức về 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững. Đây đều là những mục tiêu đã được thông qua bởi Liên Hiệp Quốc, nhằm cải thiện các vấn đề về phát triển kinh tế và xã hội.

 

Thử thách Toàn cầu năm nay

Trong năm học 2018 – 2019, các học sinh thuộc Tổ chức Nord Anglia trên khắp thế giới sẵn sàng hành động hướng tới những Mục tiêu Phát triển Bền vững. (https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/)

Năm nay, các trường thuộc Tổ chức giáo dục quốc tế NAE chú trọng thực hiện mục tiêu số 4 và số 16 với những nỗ lực hướng tới mục tiêu đảm bảo giáo dục chất lượng, duy trì hòa bình, bình đẳng và chấm dứt bạo hành trẻ em.

Mục tiêu số 4: Đảm bảo giáo dục toàn diện và công bằng, nâng cao cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người

Để có được một nền giáo dục toàn diện và công bằng cần những nỗ lực lớn hơn nữa, đặc biệt là đối với những khu vực như phía nam Sahara (Châu Phi), Nam Á và đối với những nhóm người dễ bị tổn thương như người khuyết tật, thổ dân, trẻ tị nạn và trẻ em nghèo ở nông thôn.  

“Ở nhiều nước trên thế giới, học sinh được đi học mỗi ngày. Đến trường là một phần cuộc sống thường nhật của các em. Tuy nhiên, ở những nơi khác trên thế giới, nhiều trẻ em khao khát được đến trường … đối với các em, được đi học là một món quà quý giá. Quý như những viên kim cương vậy …” – Chủ nhân Giải Nobel Hòa Bình 2014, Malala Yousafzai, chia sẻ.

Mục tiêu số 16: Xây dựng xã hội công bằng, hòa bình và toàn diện

Mục tiêu số 16 hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội hòa bình và toàn diện cho mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo mọi người dân đều có quyền tiếp cận công lý và xây dựng những thể chế hiệu quả, có trách nhiệm ở tất cả các cấp.

"Nếu bạn muốn hòa bình, hãy làm việc vì công lý." - Đức Giáo Hoàng Phaolô VI

Chấm dứt bạo hành trẻ em

Thống kê cho thấy, trên thế giới, cứ 2 trẻ em lại có ít nhất 1 em đã hoặc đang phải chịu đựng một hình thức bạo hành nào đó. Mục tiêu số 16 hướng tới việc chấm dứt lạm dụng, bóc lột, buôn bán và tất cả các hình thức bạo lực, tra tấn trẻ em. Chúng tôi mong muốn, nhận thức về chủ đề quan trọng này sẽ được phổ cập và nâng cao trong mọi trường học thuộc Tổ chức giáo dục quốc tế Nord Anglia!

 

IMG_9729

Để đưa các Mục tiêu Phát triển Bền vững đến với các trường học thuộc Tổ chức Giáo dục Quốc tế Nord Anglia, giáo viên cần sử dụng các phương tiện hỗ trợ như tài liệu tham khảo, giáo án, phim, truyện tranh và tổ chức hoạt động theo sáng kiến từ Tổ chức World’s Largest Lesson (UNICEF). Đây là tổ chức hoạt động vì sứ mệnh mang những mục tiêu toàn cầu đến với tất cả trẻ em trên thế giới và khuyến khích các em hành động vì những mục tiêu này.

Cho đến nay, Tổ chức World’s Largest Lesson (UNICEF) đã giúp cho học sinh tại 160 nước trên thế giới tiếp cận với những mục tiêu toàn cầu. Các tài liệu của tổ chức được xuất bản bằng 10 ngôn ngữ!

Tham khảo các biện pháp sáng tạo tại trường học để khuyến khích hành động vì các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), vui lòng truy cập https://www.globalgoals.org/

Với các giáo viên mong muốn sử dụng tài liệu này trong lớp học, truy cập khóa học trực tuyến với tên gọi “Bạn muốn giảng dạy về SDGs?" tại: https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/SDG

Để tìm hiểu thêm về quan hệ hợp tác giữa Tổ chức Giáo dục quốc tế NAE và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, vui lòng truy cập: https://www.nordangliaeducation.com/teaching-and-learning/enriched-curricula/our-collaboration-with-unicef