Khảo sát Mức độ Hài lòng của Phụ huynh 21/22 - parent-satisfaction-survey-21-22
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
30 Tháng Mười Một, 2021

Khảo sát Mức độ Hài lòng của Phụ huynh 21/22

SocialPost01
Khảo sát Mức độ Hài lòng của Phụ huynh 21/22 Ý kiến đóng góp của phụ huynh giúp nhà trường tiếp tục mang đến những trải nghiệm giáo dục tốt nhất cho học sinh!

Ý kiến đóng góp của phụ huynh giúp nhà trường tiếp tục mang đến những trải nghiệm giáo dục tốt nhất cho học sinh!

SocialPost02

BVIS Hà Nội xin được thông báo về Bản Khảo sát Mức độ Hài lòng của Phụ huynh năm học 2021 – 2022 của Tổ chức Giáo dục Quốc tế Nord Anglia (NAE). Năm ngoái, nhà trường đã nhận được 86% tỷ lệ phụ huynh phản hồi khảo sát – đây là con số rất ấn tượng, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về quan điểm của phụ huynh đối với trường. Trong năm qua, nhà trường đã dựa vào những phản hồi này để tiến hành cải thiện ở nhiều lĩnh vực. 

Chúng tôi tập trung duy trì chất lượng và phát triển hơn nữa các lĩnh vực được phụ huynh đánh giá cao, bao gồm nhưng không giới hạn về chất lượng giáo dục và mối quan hệ tích cực giữa học sinh và giáo viên. Đây là những trọng tâm xuyên suốt, đặc biệt là trong giai đoạn học tập tại trường học ảo. Ngoài ra, các lĩnh vực như thông tin liên lạc giữa nhà trường và gia đình, sự hỗ trợ về lối sống lành mạnh cũng được quý vị đánh giá cao. 

Phụ huynh cũng chỉ ra một số lĩnh vực mà nhà trường cần phát triển hơn nữa và chúng tôi đã thực hiện việc cải thiện trong suốt thời gian qua, bao gồm: 

  • Chất lượng của Trường học Ảo: Chúng tôi đã có những điều chỉnh đáng kể về các hoạt động, kết nối cá nhân giữa học sinh với nhau và với giáo viên, cân bằng thời gian sử dụng thiết bị điện tử, thời gian làm bài tại nhà và hoạt động khác, cùng nhiều điều chỉnh khác liên quan tới cách thức và nội dung giảng dạy để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của học sinh và phụ huynh. Điều này đang được thực hiện cho đến khi học sinh quay lại học trực tiếp.  
  • Thông tin về sự tiến bộ của học sinh: Chúng tôi đã xem xét và cải thiện quy trình báo cáo và liên lạc giữa giáo viên – phụ huynh, chúng tôi đã bổ sung thông tin hàng tuần về sự tham gia học tập và thành tích của học sinh, cung cấp các hội thảo trực tuyến dành cho phụ huynh về cách hỗ trợ việc học tập của con thông qua hệ thống các video hướng dẫn.  
  • Cơ sở vật chất chuyên môn: Chúng tôi đã nâng cấp cơ sở vật chất trong kỳ nghỉ hè và đã hoàn thành trong vài tuần trước. Các học sinh sẽ rất thích thú khi được nhìn thấy sự thay đổi này. Bản báo cáo về cải tiến cơ sở hạ tầng sẽ cung cấp cho phụ huynh cái nhìn rõ nét về những cải tiến trong trường. 

Thông qua khảo sát, phụ huynh đã đưa ra yêu cầu và nhà trường đã thực hiện điều đó. Chúng tôi rất mong rằng cũng như năm ngoái, quý vị sẽ tiếp tục quan tâm và dành 15 phút để hoàn thành bản khảo sát năm nay. Việc duy trì quá trình hợp tác hiệu quả như thế này sẽ giúp nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu của gia đình và học sinh.  

Ngoài ra, phụ huynh hoàn thành bản khảo sát, cũng sẽ được tham gia vào sự kiện Bốc thăm May mắn để nhận những phần quà xinh xắn cho con.

Nhanqua01