12 Tháng Giêng, 2024

Giới thiệu ấn bản mới nhất của tạp chí học sinh BIS Hà Nội, NOVUS - Học kỳ 1 năm học 2023-24.

BIS Student Magazine NOVUS | BIS Hanoi
Nhà trường rất vui mừng được giới thiệu ấn bản mới nhất của tạp chí học sinh BIS Hà Nội, NOVUS, cho học kỳ 1 năm học 2023-24.
Ấn bản này xoay quanh chủ đề kết hợp “Hệ thống Đa dạng”. Những tác giả học sinh đã đào sâu vào chủ đề này để mang đến những bài viết kích thích tư duy khám phá vẻ đẹp và ý nghĩa của sự đa dạng trong các hệ thống khác nhau.

Một trong những bài viết nổi bật trong ấn bản này là “Vẻ đẹp của ngôn ngữ đa dạng” của Minju (Khối 11). Minju đưa chúng ta vào một hành trình ngôn ngữ, làm nổi bật sự phong phú và ý nghĩa văn hóa của các ngôn ngữ đa dạng. Geonhee (Khối 13), một cây viết tài năng khác, khám phá chủ đề "Sự đa dạng trong giáo dục". Trong bài viết của mình, em làm sáng tỏ tầm quan trọng của việc tạo ra môi trường giáo dục hòa nhập, đón nhận những quan điểm và trải nghiệm đa dạng. Ngoài ra, bài viết của TaeYeon, "Tại sao sự đa dạng văn hóa lại quan trọng đối với con người" đi sâu vào tác động sâu sắc của sự đa dạng văn hóa đối với xã hội. TaeYeon giải thích sự đa dạng văn hóa làm phong phú cuộc sống của chúng ta như thế nào, thúc đẩy sự đồng cảm và sự đổi mới. Và còn rất nhiều bài viết hấp dẫn khác thể hiện những quan điểm độc đáo mà các tác giả trẻ muốn bày tỏ.

Thục Anh (Khối 13), tổng biên tập của NOVUS, chia sẻ, " Một Hệ thống có thể bao gồm các mục Đa dạng, giống như cách trường BIS Hà Nội có một cộng đồng học sinh đa dạng. Có rất nhiều ý tưởng liên quan đến chủ đề này và BIS Student Magazine khuyến khích người viết của mình khám phá ý nghĩa của việc ở trong một Hệ thống và/hoặc Sự đa dạng." Với hướng dẫn này, các em học sinh đã mang đến những bài viết kích thích tư duy và truyền cảm hứng và chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người đọc.

Để xem thêm các ấn bản khác của NOVUS, truy cập tại đây.