อายุ 16 ถึง 18 ปี

หลักสูตร A-LEVEL

หลักสูตร A-Level ของเรามอบแนวทางที่ชัดเจนสู่การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มีความโดดเด่นจากทั่วโลก บุตรของคุณจะมีความเชี่ยวชาญในสามสาขาวิชา อันเป็นผลมาจากการสนับสนุนด้านวิชาการที่ยอดเยี่ยมและมาตรฐานการสอนระดับสูงสุด ได้รับแรงบันดาลใจจากโอกาสที่โดดเด่นด้านกีฬา ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้นำนอกห้องเรียน นักเรียนของเราจะได้รับการศึกษาแบบองค์รวมและพัฒนาทักษะที่สามารถต่อยอดได้เพื่อสร้างอนาคตของพวกเขาเอง

Image_ Regents_Pattaya_362

หลักสูตร A-LEVEL ของเรา

ในระดับชั้น Sixth Form นักเรียน A-Level ของเราจะได้เรียนแบบเจาะลึกในสาขาวิชาที่เลือก ขณะที่นักเรียนกำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยและเริ่มคิดถึงอาชีพในอนาคต พวกเขาจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษา

เรามีสาขาวิชาให้เลือกเรียนมากกว่า 10 สาขาวิชาในหลักสูตร A-level ได้แก่: ศิลปะ ชีววิทยา ธุรกิจ เคมี การออกแบบ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ฟิสิกส์ จิตวิทยา และพลศึกษา

เช่นเดียวกันกับในทุกขั้นตอนการศึกษาของบุตรของคุณที่รีเจ้นท์ การศึกษาเชิงวิชาการที่พวกเขาได้รับนั้นเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของประสบการณ์การศึกษาแบบองค์รวมของเรา เราสนับสนุนให้นักเรียนของเราทุกคนเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการตามหาความสนใจของตนเอง และเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่ ๆ นอกจากนั้น เรายังคาดหวังให้นักเรียนในระดับชั้น Sixth Form มีบทบาทความเป็นผู้นำทั้งระดับโรงเรียนและชุมชน

หลักสูตร Future Ready ของเรา

เราเสริมประสิทธิภาพของหลักสูตร A-Level ด้วยหลักสูตร Future Ready ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนของเรามีทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในระดับมหาวิทยาลัย และที่อื่น ๆ

หลักสูตร Future Ready ของเรา จัดการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรประกาศนียบัตรสากล IBDP (International Baccalaureate Diploma Program; IBDP) ซึ่งจะพัฒนาทักษะการค้นคว้าที่สำคัญให้แก่บุตรของคุณ พัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ และช่วยสะท้อนให้พวกเขาเห็นถึงธรรมชาติของความรู้

หลักสูตรนี้ยังสนับสนุนการตั้งคำถามได้อย่างอิสระ พัฒนาทักษะการจัดการตนเอง การจัดการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญ และปลูกฝังเจตคติที่เป็นสากล

จุดหมายปลายทางของมหาวิทยาลัยชั้นนำ

เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สำเร็จการศึกษาของเราทุกคนในปี 2022 ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่พวกเขาเลือกไว้เป็นอันดับแรก ซึ่งได้แก่ University College London, University of British Columbia, Purdue University และ Yonsei University

ออกแบบเส้นทางสู่ความสำเร็จ

ที่รีเจ้นท์ นักเรียนจะได้ประโยชน์จากการศึกษาแบบองค์รวมที่จะนำพานักเรียนไปสู่จุดมุ่งหมายที่แต่ละคนปรารถนาในชีวิต รวมถึงมหาวิทยาลัยอันดับแรกในดวงใจของพวกเขา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นเลิศทางวิชาการของเรา
หลักสูตร A level ของรีเจ้นท์เพื่อเตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัย - 09 - Promo With Collage