อายุ 2 ถึง 5 ปี

หลักสูตรระดับชั้น Early Years Foundation Stage (EYFS)

บุตรตัวน้อยของคุณจะได้เรียนรู้ ค้นพบ และสำรวจสิ่งต่าง ในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อเด็กเล็ก ด้วยความดูแลจากครูที่มีความเชี่ยวชาญ บุตรของคุณจะสามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้และการพัฒนาที่สำคัญ 7 ประการของหลักสูตร EYFS บุตรของคุณจะยังสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมการละเล่นต่าง ที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้เด็ก มีความกระตือรือร้น และเพิ่มพูนความเข้าใจโลกให้แก่เด็ก ได้มากขึ้น
Regents_Pattaya_2019_139

หลักสูตรระดับชั้น Early Years ของเรา

นักเรียนวัยก่อนปฐมวัยของเราจะได้รับการศึกษาตามหลักสูตร Early Years Foundation Stage (EYFS) นักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ถึง 5 ขวบของเราจะได้เรียนรู้ผ่านชั้นเรียน Lion Cubs เตรียมอนุบาล เนอสเซอรี่ และชั้นเรียนสำหรับนักเรียนวัยปฐมวัย

ในขั้นเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาของเด็ก ๆ นั้น ครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของเราจะนำพาบุตรของคุณให้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านสาขาการเรียนรู้ที่สำคัญ 7 ประการของหลักสูตร EYFS ดังนี้:

  1. การสื่อสารและภาษา
  2. การพัฒนาสมรรถนะทางกาย
  3. การพัฒนาตนเองทักษะทางสังคมและทักษะทางอารมณ์
  4. การอ่านและเขียนหนังสือ
  5. คณิตศาสตร์
  6. ความเข้าใจโลก
  7. ทัศนศิลป์และการออกแบบ

บุตรของคุณจะเรียนรู้อย่างไร

เราทราบดีว่าเด็ก ๆ จะสามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีตอนที่พวกเขากำลังมีความสุข รู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วม และมีแรงจูงใจ นี่จึงเป็นสาเหตุที่เรามีหลากหลายกิจกรรมให้เลือกทำ ทั้งที่น่าหลงใหลและเต็มไปด้วยความท้าทาย ด้วยการลงมือทำจริง บุตรของคุณจะสนุกกับกิจกรรมที่ท้าทาย เสริมสร้างความรู้ สนุก และสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยให้พวกเขากลายเป็นผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จ มีความมั่นใจ และมีความคิดอ่านเป็นของตัวเอง

พร้อมกันกับการเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมายแล้ว หนึ่งวันในโรงเรียนของเด็ก ๆ นั้นยังรวมถึงการเรียนรู้ที่จะเข้าสังคม การอภิปราย และการใช้เหตุผล เช่นเดียวกับการเล่าเรื่อง การอ่าน คณิตศาสตร์อย่างง่าย รวมถึงทัศนศิลป์และการออกแบบ 

นักเรียนของเรารักการสำรวจพื้นที่กลางแจ้งและสถานที่ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัยของพวกเขาเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนว่ายน้ำในสระของโรงเรียน ทำสวน หรือรับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อน ๆ ในโรงอาหาร นักเรียนวัยก่อนปฐมวัยของเราจะสามารถเรียนรู้ทักษะอันล้ำค่าในการเข้าสังคมและการศึกษาได้ตลอดเวลา

ออกแบบเส้นทางสู่ความสำเร็จ

ที่รีเจ้นท์ เราเข้าใจว่า นักเรียนทุกคนมีพรสวรรค์เฉพาะตัวและมีแพชชั่นของตนเอง เราจะส่งเสริมพรสวรรค์และแพชชั่นในตัวเด็ก ๆ ตั้งแต่ตอนที่พวกเขาอายุยังน้อย สนับสนุนบุตรของคุณให้เดินตามเส้นทางที่ไม่เหมือนใคร ไปสู่ความสำเร็จทั้งในชีวิตและความสำเร็จทางการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นเลิศทางวิชาการของเรา
อนุบาลนานาชาติที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของการเรียนรู้ - 09 - Promo With Collage