แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน | Regents International School Pattaya-Form Assembly Connector-Image_ Regents_Pattaya_382

ยินดีต้อนรับสู่แบบฟอร์มใบสมัครเรียน

 • กรุณากรอกใบสมัครให้สมบูรณ์เพื่อดำเนินการไปสู่ขั้นถัดไป
 • ตรงเครื่องหมาย * กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 • คุณสามารถเพิ่มโพรไฟล์ผู้ปกครองได้ 3 คน
 • คุณสามารถเพิ่มโพรไฟล์นักเรียนได้ 5 คน
 • คุณสามารถบันทึกความคืบหน้าและกลับมายังหน้านี้ได้ตลอดเวลา โดยใช้ลิงก์ที่ด้านบนของหน้านี้
 • หากคุณกำลังประสบปัญหาทางเทคนิค โปรดติดต่อแผนกรับสมัครนักเรียนของเราที่: admissions@regents-pattaya.co.th หรือโทรหาเราโดยตรง+66 (0) 93 135 7736

ข้อมูลของผู้ปกครอง


Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc
Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc
Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

บุตรของท่าน
รายละเอียดของนักเรียนคนที่ 1

ข้อมูลทางวิชาการของเด็ก


ข้อมูลทางการแพทย์ของเด็ก

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเก่า


Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

รายละเอียดของนักเรียนคนที่ 2

ข้อมูลทางวิชาการของเด็ก


ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเก่า
Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

รายละเอียดของนักเรียนคนที่ 3

ข้อมูลทางวิชาการของเด็ก


อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเก่า

ข้อมูลทางการแพทย์ของเด็กMax file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

รายละเอียดของนักเรียนคนที่ 4

ข้อมูลทางการแพทย์ของเด็ก


ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเก่า
Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

รายละเอียดของนักเรียนคนที่ 5

ข้อมูลทางวิชาการของเด็ก


ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเก่าMax file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บจากนักเรียนและ/หรือบิดามารดา/ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียน Nord Anglia Education (“โรงเรียน”) ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยผู้ปฎิบัติงานของเรา ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้งานโดย Nord Anglia Education Limited และ/หรือบริษัทในเครือของเรา (“เรา” หรือ “พวกเรา”)

ตามวัตถุประสงค์ที่มีความเกี่ยวชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • ตรวจสอบยืนยันผลการเรียนของนักเรียนและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • การบริหารจัดการและดำเนินงานของโรงเรียน

 • จัดโครงสร้าง บริหารจัดการและดำเนินงานเกี่ยวกับการทัศนศึกษาและกิจกรรมของหลักสูตรพิเศษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องการดำเนินการกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับประกันภัย ความช่วยเหลือทางการแพทย์ การควบคุมและดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม

 • การส่งข่าวสารไปยังผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งรวมถึงจดหมายข่าวแล ข้อมูลเกี่ยวกับงานและกิจกรรมของหลักสูตรพิเศษซึ่งจัดโดยทางโรงเรียนเองหรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก

 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและการวิจัย

 • วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโรงเรียนและ

 • กิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า

 

แต่หากการส่งข่าวสารของเราทำเพื่อการตลาดทางตรง เราก็จะขอความเห็นชอบจากท่านแยกต่างหาก ถ้ากฎหมายกำหนดไว้

 

เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลบางส่วนให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ อาทิ หน่วยงาน (รวมถึงหน่วยงานราชการ) ผู้ให้บริการ (รวมถึงผู้ให้บริการด้านประกันภัย ด้านการรักษาความปลอดภัย/ด้านการแพทย์ และผู้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา) และคู่สัญญาที่เราแต่งตั้ง (ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกขอบเขตอำนาจตามกฎหมายเดียวกับที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อให้งานด้านวิชาการ การเรียนรู้นอกสถานที่ หลักสูตรพิเศษ และการบริหารงานของโรงเรียนดำเนินต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างบริษัทในเครือ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือองค์กรที่เป็นบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่

 

 • การเปิดเผยข้อมูลนั้นได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในประกาศนี้

 • ได้รับอนุญาตให้ทำได้โดยเด็กนักเรียนหรือบิดามารดา/ผู้ปกครอง และ/หรือ

 • กฎหมายอนุญาตหรือกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

 

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเรา หรือของกลุ่มบริษัทในเครือ (ซึ่งอาจตั้งอยู่ภายในหรือภายนอกขอบเขตอำนาจตามกฎหมายซึ่งมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้น) และในเว็บพอร์ทัลออนไลน์ ซึ่งข้อมูลบางส่วนจะถูกนำไปสร้างแฟ้มประวัตินักเรียนของผู้สมัคร  ข้อมูลอาจถูกเก็บในแหล่งข้อมูลออนไลน์ของนักเรียนเอง อย่างเช่น ห้องเรียนทั่วโลก (global classroom)

 

ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกทำลายภายใน 24 เดือนหลังจากใบสมัครถูกปฏิเสธ หรือกรณีอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้ปฏิบัติได้

 

หากมีสมาคมผู้ปกครองและครู (PTA) ทั้งที่มีอยู่แต่เดิมหรือถูกจัดตั้งขึ้น เราก็อาจมอบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้กับ PTA ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูล สำหรับรวบรวมไว้ในบัญชีรายชื่อของ PTA หรือเพื่อกิจกรรมอื่น ๆ ของ PTA หากนักเรียนและ/หรือบิดามารดา/ผู้ปกครองไม่ประสงค์จะให้ใส่ข้อมูลไว้ในบัญชีรายชื่อของ PTA โปรดแจ้งให้ทางเราทราบ

 

ในกรณีที่นักเรียนมีพี่น้องอยู่ในโรงเรียน บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพี่น้องคนดังกล่าวจะมีการปรับปรุง โดยยึดตามข้อมูลจากแบบฟอร์มใบสมัครของนักเรียนใหม่หากมีเนื้อหาเกี่ยวข้อง

หากโรงเรียนไม่ได้รับข้อมูลที่จำเป็น ก็อาจส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมในงาน กิจกรรม และการทัศนศึกษาที่ทางโรงเรียนจัด

 

มาตรการทุกขั้นตอนที่จำเป็นจะต้องนำมาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่นั้นถูกต้อง  เราจะดำเนินมาตรการทุกขั้นตอนที่จำเป็นและสมควรแก่เหตุและผลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะมีความปลอดภัย และเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การแก้ไข การทำลาย การลบหรือการใช้งานข้อมูลด้วยวิธีการอื่นใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยมิได้ตั้งใจ

 

นักเรียนหรือบิดามารดา/ผู้ปกครองอาจมีสิทธิ์เข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนเก็บไว้ได้โดยต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย การร้องขอเพื่อเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลควรทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งถึงคุณครูใหญ่ (Principal) (จ่าหน้าถึงโรงเรียน)   ทางโรงเรียนอาจคิดค่าใช้จ่ายสำหรับการร้องขอเข้าถึงข้อมูลนั้น

 

ดูเงื่อนไขต่าง ๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ NAE ได้ที่ www.nordangliaeducation.com.