อายุ 16 ถึง 18 ปี

INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME (IBDP)

หลักสูตรประกาศนียบัตรสากล IBDP (International Baccalaureate Diploma) ของเราจะนำพานักเรียนไปสู่มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดระดับโลก บุตรของคุณจะได้สร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จในแบบของเขาเอง โดยมีการเรียนในห้องเรียนจำนวนหกรายวิชา นอกจากนั้นพวกเขาก็สามารถเพลิดเพลินกับการวิจัย การบริการชุมชน และการพัฒนาเพื่อความสำเร็จของตนเอง หลักสูตร IBDP แบบองค์รวมของเราปูทางให้นักเรียนมีอนาคตที่สดใสด้วยการการสร้างเยาวชนที่มีความทะเยอทะยานและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

Image_ Regents_Pattaya_0865

หลักสูตรประกาศนียบัตรสากล IB ที่รีเจ้นท์

นักเรียนชั้นปีที่ 12 และ 13 ของเราจะได้รับการเรียนการสอนตามหลักสูตร IBDP หลักสูตร 2 ปีดังกล่าวนี้มีทั้งความท้าทายและคุ้มค่า เป็นการเปิดประตูสู่การศึกษาระดับปริญญาที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก ซึ่งผลักดันให้นักเรียนของเรามีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ สังคม และการเข้าใจตนเอง ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะสำคัญที่มหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนำให้ความสำคัญ

คำอธิบายหลักสูตร IBDP

นักเรียนจะต้องเรียนหกกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้: ภาษาและวรรณคดี การรับภาษา บุคคลและสังคม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ โดยจะศึกษาสามกลุ่มวิชาในระดับสูง และอีกสามกลุ่มที่เหลือในระดับมาตรฐาน

บุตรของคุณจะต้องสำเร็จรายวิชาหลัก อันได้แก่ ทฤษฎีความรู้ การเขียนเรียงความขั้นสูง และความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรม และการบริการ - เพื่อให้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้

นักเรียนจะต้องมีคะแนนอย่างน้อย 24 คะแนน จึงจะถือว่าผ่านหลักสูตร IBDP รวมถึงต้องมีคะแนนขั้นต่ำ 12 คะแนนในรายวิชาระดับสูง และ 9 คะแนนในรายวิชาระดับมาตรฐาน การสำเร็จหลักสูตรภาคพื้นฐานนับเป็น 3 คะแนน

จุดหมายปลายทางของมหาวิทยาลัยชั้นนำ

หลักสูตร IBDP ของเรามอบโอกาสที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้แก่นักเรียนเพื่อที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จในเส้นทางของตน ไม่ว่าพวกเขาจะเลือกเป็นอะไรหรือทำอะไรต่อไปในอนาคตก็ตาม

ในปี 2022 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร IBDP ของเราทุกคนได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ตนเองเลือกไว้เป็นอันดับแรก ซึ่งได้แก่ University College London, University of British Columbia, Purdue University และ Yonsei University

ออกแบบเส้นทางสู่ความสำเร็จ

ที่รีเจ้นท์ นักเรียนจะได้ประโยชน์จากการศึกษาแบบองค์รวมที่จะนำพานักเรียนไปสู่จุดมุ่งหมายที่แต่ละคนปรารถนาในชีวิต รวมถึงมหาวิทยาลัยอันดับแรกในดวงใจของพวกเขา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นเลิศทางวิชาการของเรา
โรงเรียนหลักสูตร IB ในไทย | โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา - 09 - Promo With Collage