ข้อกำหนดการรับสมัคร

ทุกคนได้รับการต้อนรับที่รีเจ้นท์ ด้วยการที่ไม่มีการจำกัดคุณสมบัติของนักเรียน เราจึงเป็นโรงเรียนนานาชาติอย่างแท้จริง ณ ที่แห่งนี้ บุตรของคุณจะเรียนรู้ ค้นพบ และเติบโตไปพร้อมๆ กับนักเรียนคนอื่นๆ กว่า 50 ชาติ ได้รับประโยชน์จากการศึกษาแบบองค์รวมอย่างแท้จริง ที่จะเตรียมพร้อมพวกเขาสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าพวกเขาจะเลือกเป็นอะไร หรือเลือกทำสิ่งใดในชีวิตข้างหน้า

การสอบเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา - Content Page Header

ข้อกำหนดในการเข้าโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา

โรงเรียนรีเจ้นท์เป็นโรงเรียนที่ไม่มีการจำกัดคุณสมบัติของนักเรียน ซึ่งเปิดรับนักเรียนอายุ 2 ถึง 18 ปี เรารับใบสมัครตลอดปี และบุตรของคุณสามารถเริ่มต้นเรียนได้ตลอดเวลาตลอดปีการศึกษา โดยมีข้อยกเว้นสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในช่วงอายุ 10-13 ปี

การรับสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

หลังจากกรอกแบบฟอร์มสอบถามข้อมูลของเราและมาเยี่ยมชมเราด้วยตัวเองหรือผ่านระบบเสมือนแล้ว คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์สำหรับบุตรของคุณ และชำระค่าสมัคร

นอกจากนั้น คุณยังต้องให้ข้อมูลดังต่อไปนี้อีกด้วย:

การประเมิน

เมื่อได้รับแบบฟอร์มและเอกสารของคุณ เราจะเชิญบุตรของคุณมาประเมินช่วงอายุที่เหมาะสม แม้ว่าเราจะเป็นโรงเรียนที่ไม่จำกัดคุณสมบัติของนักเรียน แต่เราต้องการทำให้มั่นใจว่าเราสามารถมอบสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ของบุตรของคุณได้อย่างครบถ้วน

ปกติแล้วการประเมินจะดำเนินการที่โรงเรียน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี เราอาจจัดให้ดำเนินการในประเทศที่คุณอยู่ในปัจจุบันได้

ระดับชั้น Early years

บุตรของคุณจะได้เข้าร่วมในคาบเรียน ‘สาธิต’ ที่จัดในห้องเรียน ซึ่งมีระยะเวลา 60 นาที กิจกรรมนี้จะให้คุณและคุณครูมีโอกาสที่จะยืนยันว่าบุตรของคุณมีความสุขและสบายในกับการมาเรียนที่นี่ โปรดทราบว่าเราขอให้บุตรของคุณงดการป้อนนมแม่หรือขวดนมเมื่อเข้ามาเรียนกับเรา

ระดับชั้น PRIMARY

เราจะประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของเด็ก ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการต่างๆ หากบุตรของคุณยังไม่ได้พบหัวหน้าระดับชั้น Primary เราจะจัดดำเนินการโดยเป็นส่วนของการประเมินนักเรียน

ระดับชั้น Secondary และ sixth form

บุตรของคุณจะเข้ารับการประเมินทักษะด้านปัญญาออนไลน์ ตามด้วยการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนที่จำเป็นต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (English as an Additional Language, EAL) หากบุตรของคุณยังไม่ได้พบหัวหน้าระดับชั้น Secondary เราจะจัดดำเนินการโดยเป็นส่วนของการประเมินนักเรียน

การแจ้งข้อเสนอการรับเข้าเรียน

เราจะส่งหนังสือแจ้งข้อเสนอการรับนักเรียนให้คุณภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากการประเมิน คุณจะต้องตอบรับข้อเสนอและชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายในสองสัปดาห์

พูดคุยกับทีมรับสมัครนักเรียน

กระบวนการรับสมัครนักเรียนของแต่ละครอบครัวนั้นไม่เหมือนกัน เราจึงสนับสนุนให้คุณติดต่อทีมรับสมัครนักเรียนของเราเพื่อพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับคุณ

เริ่มต้นเส้นทางการสมัครเข้าเรียนของคุณวันนี้

เส้นทางที่สร้างขึ้นเพื่อบุตรของคุณโดยเฉพาะ เพื่อจะนำพวกเขาไปสู่ความสำเร็จด้านการศึกษาและความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวของพวกเขา จะเริ่มต้นจากตรงนี้ ติดต่อเราวันนี้เพื่อลงทะเบียนแสดงความสนใจ และจองการเยี่ยมชมโรงเรียนของเรา

เชิญสอบถาม
การสอบเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา - Promo With Collage