วิธีการสอนของเรา

Image_ Regents_Pattaya_040
เหล่าคุณครูผู้ยอดเยี่ยมของเรานั้นทุ่มเทเต็มที่เพื่อเส้นทางแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน พวกเขาจะหาว่าวิธีใดที่บุตรของคุณจะเรียนรู้ได้ดีมากที่สุด - ปรับการเรียนรู้ให้เข้ากับความสนใจ เป้าหมาย และแรงบันดาลใจของพวกเขา - และช่วยพวกเขาในการวางแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง

สร้างแรงบันดาลใจให้บุตรของคุณได้ทำให้สำเร็จ

การเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโรงเรียนนอร์ดแองเกลียช่วยให้เราสามารถดึงดูดสิ่งที่ดีที่สุด นักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษและนานาชาติของเรามีคุณสมบัติอันเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก และเหนือกว่าเมื่อดูตามสาขาวิชาของพวกเขาหรือเมื่อดูความเชี่ยวชาญตามกลุ่มอายุ

ด้วยประสบการณ์เฉลี่ยมากกว่า 13 ปี คุณครูของพวกเราเชี่ยวชาญในการปรับวิธีการเรียนรู้ให้เข้ากับความต้องการ จุดแข็ง และความชอบที่แตกต่างกัน รวมถึงสามารถส่งเสริมนักเรียนให้สามารถควบคุมแนวทางในการเรียนรู้ของตนเองได้ พวกเขายังสร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับบุตรของคุณด้วย สามารถช่วยดูแลไปถึงความสุขและความเป็นอยู่ของพวกเขาให้ดี และสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาได้บรรลุผลการเรียนที่โดดเด่น

Image_ Regents_Pattaya_2023_325
Image_ Regents_Pattaya_192
การใช้เทคโนโลยีช่วยในการสอน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้

คุณครูผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีของพวกเรานำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาชั้นนำระดับโลกเข้ามาบูรณาการกับหลักสูตรและนอกเหนือจากนั้นได้อย่างชำนาญ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เปี่ยมไปด้วยนวัตกรรมใหม่แห่งศตวรรษที่ 21

เมื่อลงชื่อเข้าใช้แพลตฟอร์ม Global Campus ของเรา บุตรของคุณจะได้ค้นพบโอกาสที่หลากหลาย พวกเขากับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากนอร์ดแองเกลียจะร่วมมือกันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการระดับโลกและในความท้าทายที่น่าตื่นเต้นต่างๆ ที่จะขยายความเข้าใจในโลกของพวกเขา

โปรแกรมการให้พกอุปกรณ์ Apple ของคุณมาเองของเราช่วยเปิดประสบการณ์ในการปฏิสัมพันธ์กันในทุกบทเรียน รวมถึงการเรียนรู้ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และพื้นที่ STEAM ของเราได้ยกระดับไปอีกขั้นด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ การใช้ความจริงเสมือน วิทยาการหุ่นยนต์ และอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
primary
  • ทีมผู้นำระดับสูง
  • หลัก
  • มัธยมศึกษา

พบกับทีมผู้นำระดับสูงของเรา

เรามุ่งมั่นเพื่อความสุขและความสำเร็จของนักเรียนทุกคน ทีมผู้นำระดับสูงที่มีประสบการณ์มากของเราเป็นผู้ขับเคลื่อนแนวทางเพื่อการเรียนรู้แบบองค์รวมให้โรงเรียนรีเจ้นท์
ครูและพนักงานของรีเจ้นท์พัทยาเป็นบุคลากรที่สำคัญและทรงคุณค่า - Feature Cards Tabs
Amos Turner-Wardell
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คุณ Amos มีประสบการณ์ด้านการสอนและการเป็นผู้นำมากมาย เคยดำรงตำแหน่งระดับสูงในโรงเรียนระดับ Primary, ระดับ Secondary และระดับ Academy ในประเทศอังกฤษ คุณ Amos หลงไหลในรูปแบบการศึกษาแบบองค์รวมที่ผสมผสานวิธีการสอนอันโดดเด่น และความเป็นเลิศทางวิชาการ เข้ากับการดูแลอภิบาลและการสนับสนุนด้านความเป็นอยู่ที่ดีที่สุด
ครูและพนักงานของรีเจ้นท์พัทยาเป็นบุคลากรที่สำคัญและทรงคุณค่า - Feature Cards Tabs
Stephen Sharma
หัวหน้าระดับชั้น Primary
ด้วยการทำงานในบทบาทการสอนและการเป็นผู้นำที่หลากหลายประเทศอังกฤษและตะวันออกกลาง คุณ Stephen นำประสบการณ์มากกว่า 17 ปีมาสู่ตำแหน่งหัวหน้าระดับชั้น Primary ของเรา คุณ Stephen รักในการให้การศึกษาที่ครอบคลุมแก่เหล่านักเรียนรุ่นเยาว์ของพวกเรา ซึ่งอัดแน่นไปด้วยโอกาสได้รับประสบการณ์ที่อยู่นอกเหนือไปจากห้องเรียน
ครูและพนักงานของรีเจ้นท์พัทยาเป็นบุคลากรที่สำคัญและทรงคุณค่า - Feature Cards Tabs
Tamara McKenna
รองหัวหน้าระดับชั้น Secondary, การประเมิน
คุณ Tamara เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนรีเจ้นท์เมื่อปี 2012 ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายภาษาอังกฤษ โดยก่อนหน้านี้ได้สอนหนังสืออยู่ที่ประเทศอังกฤษมาเป็นเวลาสี่ปี ด้วยหน้าที่รับผิดชอบในด้านหลักสูตรระดับ Secondary และด้านการประเมินผล คุณ Tamara ได้ขับเคลื่อนวิธีการสอนของเรา วิธีการที่เราใช้ในการประเมินความก้าวหน้าของเหล่านักเรียน และปรับวิธีการเรียนรู้ของพวกเราให้เหมาะสม
ครูและพนักงานของรีเจ้นท์พัทยาเป็นบุคลากรที่สำคัญและทรงคุณค่า - Feature Cards Tabs
Hannah Naowasuk
รองหัวหน้าระดับชั้น Primary
คุณ Hannah เป็นสมาชิกแห่งครอบครัวโรงเรียนรีเจ้นท์มาอย่างยาวนาน คุณ Hannah เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราเมื่อปี 2008 โดยเคยทำการสอนในประเทศอังกฤษมาก่อนหน้านี้ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 18 ปีในการศึกษาระดับ Key Stage 1 และ 2 คุณ Hannah ดูแลให้เราสามารถจัดเตรียมโอกาสและมอบประสบการณ์ที่เหล่านักเรียนตัวน้อยของพวกเราจะต้องใช้เพื่อพัฒนาในด้านวิชาการ บุคลิกภาพ และด้านอารมณ์ได้
ครูและพนักงานของรีเจ้นท์พัทยาเป็นบุคลากรที่สำคัญและทรงคุณค่า - Feature Cards Tabs
Hannah Naowasuk
รองหัวหน้าระดับชั้น Primary
คุณ Hannah เป็นสมาชิกแห่งครอบครัวโรงเรียนรีเจ้นท์มาอย่างยาวนาน คุณ Hannah เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราเมื่อปี 2008 โดยเคยทำการสอนในประเทศอังกฤษมาก่อนหน้านี้ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 18 ปีในการศึกษาระดับ Key Stage 1 และ 2 คุณ Hannah ดูแลให้เราสามารถจัดเตรียมโอกาสและมอบประสบการณ์ที่เหล่านักเรียนตัวน้อยของพวกเราจะต้องใช้เพื่อพัฒนาในด้านวิชาการ บุคลิกภาพ และด้านอารมณ์ได้
ครูและพนักงานของรีเจ้นท์พัทยาเป็นบุคลากรที่สำคัญและทรงคุณค่า - Feature Cards Tabs
Kirsty Paiboontanasin
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
ด้วยการพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว คุณ Kirsty มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในการบริหารการดำเนินงานของโรงเรียน เธอรับผิดชอบในการทำให้งานต่างๆ ของโรงเรียนดำเนินไปด้วยความราบรื่น รวมถึงการให้บริการแก่นักเรียน การจัดการสถานที่ ทรัพยากรบุคคล และการจัดซื้อจัดจ้าง
ครูและพนักงานของรีเจ้นท์พัทยาเป็นบุคลากรที่สำคัญและทรงคุณค่า - Feature Cards Tabs
Susan Dineen
ผู้อำนวยการฝ่ายรับสมัครนักเรียนและการตลาด
คุณ Susan ได้เข้าร่วมงานกับโรงเรียนรีเจ้นท์เมื่อปี 2017 โดยเคยทำงานในบทบาทด้านแบรนด์ ดิจิทัล และการตลาดระดับสูงที่ประเทศอังกฤษและจีน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี - และด้วยคุณวุฒิระดับสูงกว่าปริญญาตรีมากมาย - คุณ Susan ทำให้ทีมงานรับสมัครนักเรียนของเราเป็นที่ภาคภูมิใจ ซึ่งคือเหล่าใบหน้าอันเป็นมิตรที่คุณจะได้พบในครั้งแรกที่เข้ามารู้จักกับเรา

ครูและพนักงานของรีเจ้นท์พัทยาเป็นบุคลากรที่สำคัญและทรงคุณค่า - Feature Cards Tabs
ครูและพนักงานของรีเจ้นท์พัทยาเป็นบุคลากรที่สำคัญและทรงคุณค่า - Feature Cards Tabs
ครูและพนักงานของรีเจ้นท์พัทยาเป็นบุคลากรที่สำคัญและทรงคุณค่า - Feature Cards Tabs

ครูและพนักงานของรีเจ้นท์พัทยาเป็นบุคลากรที่สำคัญและทรงคุณค่า - Feature Cards Tabs
ครูและพนักงานของรีเจ้นท์พัทยาเป็นบุคลากรที่สำคัญและทรงคุณค่า - Feature Cards Tabs
Hannah Naowasuk
รองหัวหน้าระดับชั้น Primary
คุณ Hannah เป็นสมาชิกแห่งครอบครัวโรงเรียนรีเจ้นท์มาอย่างยาวนาน คุณ Hannah เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราเมื่อปี 2008 โดยเคยทำการสอนในประเทศอังกฤษมาก่อนหน้านี้ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 18 ปีในการศึกษาระดับ Key Stage 1 และ 2 คุณ Hannah ดูแลให้เราสามารถจัดเตรียมโอกาสและมอบประสบการณ์ที่เหล่านักเรียนตัวน้อยของพวกเราจะต้องใช้เพื่อพัฒนาในด้านวิชาการ บุคลิกภาพ และด้านอารมณ์ได้
ครูและพนักงานของรีเจ้นท์พัทยาเป็นบุคลากรที่สำคัญและทรงคุณค่า - Feature Cards Tabs
ครูและพนักงานของรีเจ้นท์พัทยาเป็นบุคลากรที่สำคัญและทรงคุณค่า - Feature Cards Tabs

การรับประกันคุณภาพ

ที่โรงเรียนรีเจ้นท์ ทุกคนได้รับประโยชน์จากความมุ่งมั่นในการให้การเรียนที่สนับสนุนศักยภาพบุคคล ซึ่งคนเหล่านี้รวมถึงเหล่าคณาจารย์ระดับโลกของเรา ผู้ชื่นชอบโอกาสในการส่งเสริมอาชีพแบบ CPD และการเรียนเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษา รวมถึงการสะท้อนการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความสนใจ เป้าหมาย และแรงบันดาลใจของพวกเขา

นักเรียนที่โดดเด่นของเราได้แบ่งปันแนวคิดกับเพื่อนนักเรียนทั่วโลก และสำเร็จหลายร้อยหลักสูตรในแต่ละปี ผ่านแพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของมหาวิทยาลัยนอร์ดแองเกลียของเรา พวกเขายังได้เข้าศึกษาในหลักสูตร Executive Master ด้านการศึกษานานาชาติจาก King’s College London อีกด้วย

ผู้เชี่ยวชาญด้าน STEAM และศิลปะการแสดงของเราได้รับประโยชน์อย่างมากจากความร่วมมือกับเอ็มไอทีและโรงเรียนการแสดงจูลิอาร์ด และคุณครู IBDP ทุกคนก็ได้รับการรับรองและการฝึกอบรมจากองค์กรหลักสูตร International Baccalaureate ด้วย โปรแกรมแบบ In-hose รวมไปถึงโครงการ Grow Our Own ของเรา - เพิ่มโอกาสแห่งนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในข้อเสนอ

Image_ Regents_Pattaya_2023_313

การกำหนดมาตรฐาน

ที่โรงเรียนรีเจ้นท์ มาตรฐานของเราไม่เป็นรองใคร คุณครูของเราได้รับการประเมินอย่างสม่ำเสมอเทียบกับมาตรฐานระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เช่นเดียวกับการใช้กรอบการรับประกันคุณภาพที่เข้มงวดของนอร์ดแองเกลียด้วย ด้วยการคัดกรองภูมิหลังอย่างเข้มงวด นโยบายการป้องกันที่เข้มแข็ง และการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนของเราจะมีความสุขและความปลอดภัยในโรงเรียน

เรายังเป็นสมาชิกที่น่าภาคภูมิใจของ FOBISIA ซึ่งส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและนานาชาติอีกด้วย นอกจากการให้โอกาสในการทำงานร่วมกันและการสนับสนุนแบบ Peer-to-Peer สหพันธ์ยังเป็นสถานที่ที่มอบคำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ การคุ้มครองชีวิต และการจัดหาบุคลากร

Image_ Regents_Pattaya_2023_074
Image_ Regents_Pattaya_2023_216
การทำงานที่รีเจ้นท์

เข้าร่วมงานกับชุมชนของเรา

คณะครูอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมของเราโดดเด่นทั้งทางด้านความรู้และประสบการณ์ในห้องเรียน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนนานาชาติที่ก้าวหน้าของเรา แล้วคุณจะได้สร้างประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพเฉพาะบุคคลอันยอดเยี่ยม ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนของเราได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนได้ที่นี่

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมใช่หรือไม่?

เข้ามาคุยกับเราวันนี้เพื่อจองการเข้าเยี่ยมชมแบบตัวต่อตัวหรือการเยี่ยมชมแบบเสมือนจริง ที่ซึ่งคุณจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่เปี่ยมพลังและมีความสุขของเรา ได้พบกับคุณครูผู้มากพรสรรค์ และเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการเรียนรู้แบบองค์รวมของพวกเราได้

เชิญสอบถาม
ครูและพนักงานของรีเจ้นท์พัทยาเป็นบุคลากรที่สำคัญและทรงคุณค่า - 06 Promo With Collage