ความเป็นเลิศทางวิชาการ

Image_ Regents_Pattaya_2023_319Image_ Regents_Pattaya_2023_319
ข้อมูลสำคัญ
ทางเลือกที่ไม่มีใครเทียบได้
เราเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในภูมิภาคนี้ที่เสนอทางเลือกระหว่าง A-levels และ IBDP ทำให้บุตรหลานของคุณสามารถปรับแต่งการเดินทางสู่ความสำเร็จได้
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุด
ชั้นเรียนหลักสูตร IGCSE ปี 2022 ของเรามีผลการเรียนดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ของโรงเรียน โดยนักเรียนจำนวน 58% ได้คะแนนระดับ A+ ถึง A
มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก
100% ของผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2022 ของเราได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยที่พวกเขาเลือกไว้เป็นตัวเลือกแรก ไม่ว่าจะเป็น University College London และ Yonsei.

ความเป็นเลิศทางวิชาการที่ออกแบบมาเพื่อบุตรของคุณ

บุตรของคุณจะได้พัฒนาความสามารถของตนเองที่รีเจ้นท์ พร้อมกับปูเส้นทางทางการศึกษาสู่ความสำเร็จโดยมีคณาจารย์ระดับโลกคอยสนับสนุน

 

เราทราบดีว่านักเรียนแต่ละคนมีพรสวรรค์ แพชชั่น และเป้าหมายที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงมีรายวิชาให้เลือกเรียนที่หลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใคร ทั้งยังมีทางเลือกที่จะศึกษาต่อในหลักสูตร A-levels หรือ IBDP เมื่ออายุ 16 ปี  เช่นเดียวกันนั้น เราก็ได้สร้างสุขภาวะที่ดีในทุกสิ่งที่เราทำ พัฒนาความยืดหยุ่นและอดทนของบุตรของคุณ หล่อเลี้ยงความสุขของพวกเขา และปลูกฝังความรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่นักเรียน

 

การศึกษาที่ครอบคลุมและได้รับการออกแบบให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคนโดยเฉพาะนี้จะชี้นำทางบุตรของคุณให้สามารถเดินไปในทุกที่ที่พวกเขาต้องการในชีวิต รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 100 แห่งทั่วโลก 
ความเป็นเลิศทางวิชาการ | โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา - Secondary Introduction
ระดับชั้น EARLY YEARS
 • ระดับชั้น EARLY YEARS
 • ระดับชั้น PRIMARY
 • ระดับชั้น SECONDARY
 • ระดับชั้น SIXTH FORM [มีสองหลักสูตรให้เลือกเรียน]

หลักสูตรของเรา

เส้นทางสู่ความสำเร็จด้านการศึกษาของบุตรของคุณเริ่มต้นด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษและนานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งรวมถึงหลักสูตรประถมศึกษานานาชาติ (IPC) ที่บุกเบิกใหม่ ตลอดจนรายวิชาเลือกหลากหลายที่ไม่มีใครเทียบได้ในหลักสูตร IGCSE, A-level และ International Baccalaureate Diploma Program (IBDP) เราเป็นหนึ่งในไม่กี่โรงเรียนในประเทศไทยที่เสนอทางเลือกระหว่างหลักสูตร A-levels และหลักสูตรประกาศนียบัตรสากล IBDP (International Baccalaureate Diploma Programme) สำหรับนักเรียนในระดับชั้น Sixth Form

ความเป็นเลิศทางวิชาการ | โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา - Curricula Overview
2 to 5 years old
อายุ 2 ถึง 5 ปี Early Years Foundation Stage (EYFS)
เราสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อเด็กเล็กและช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนตัวน้อย ๆ ของเรา ที่ซึ่งพวกเขาจะสามารถเรียนรู้ผ่านการเล่น การสำรวจ และการค้นพบ ขณะที่เด็ก ๆ ก้าวกระโดดไปสู่เป้าหมายสำคัญ 7 ประการของ EYFS อันได้แก่การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และการคำนวณ บุตรของคุณจะกลายเป็นผู้เรียนที่มีความมั่นใจมากขึ้น มีความคิดเป็นของตนเอง ทั้งยังได้รับการสนับสนุนให้มีความอยากรู้อยากเห็นและเพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์
อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรของเรา

เส้นทางสู่ความสำเร็จด้านการศึกษาของบุตรของคุณเริ่มต้นด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษและนานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งรวมถึงหลักสูตรประถมศึกษานานาชาติ (IPC) ที่บุกเบิกใหม่ ตลอดจนรายวิชาเลือกหลากหลายที่ไม่มีใครเทียบได้ในหลักสูตร IGCSE, A-level และ International Baccalaureate Diploma Program (IBDP) เราเป็นหนึ่งในไม่กี่โรงเรียนในประเทศไทยที่เสนอทางเลือกระหว่างหลักสูตร A-levels และหลักสูตรประกาศนียบัตรสากล IBDP (International Baccalaureate Diploma Programme) สำหรับนักเรียนในระดับชั้น Sixth Form  
ความเป็นเลิศทางวิชาการ | โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา - Curricula Overview
5 to 11 years old
อายุ 5 ถึง 11 ปี หลักสูตร International Primary Curriculum (IPC)
หลักสูตรประถมศึกษานานาชาติ (IPC) ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเราแบ่งหน่วยการเรียนรู้ออกเป็นแต่ละธีม ซึ่งเป็นไปเพื่อให้นักเรียนของเรามุ่งไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน ตั้งแต่การเรียนรู้ระดับเฉพาะบุคคลและโลก ผสมผสานกับการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนใครในการทำโครงงานแบบลงมือปฏิบัติจริง เราสอนให้นักเรียนคิด “อย่างไร” ไม่ใช่คิด “อะไร” ซึ่งแนวคิดนี้เป็นการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของพวกเขา ส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่ต่อยอดได้ และปลูกฝังความรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่นักเรียน
อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรของเรา

เส้นทางสู่ความสำเร็จด้านการศึกษาของบุตรของคุณเริ่มต้นด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษและนานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งรวมถึงหลักสูตรประถมศึกษานานาชาติ (IPC) ที่บุกเบิกใหม่ ตลอดจนรายวิชาเลือกหลากหลายที่ไม่มีใครเทียบได้ในหลักสูตร IGCSE, A-level และ International Baccalaureate Diploma Program (IBDP) เราเป็นหนึ่งในไม่กี่โรงเรียนในประเทศไทยที่เสนอทางเลือกระหว่างหลักสูตร A-levels และหลักสูตรประกาศนียบัตรสากล IBDP (International Baccalaureate Diploma Programme) สำหรับนักเรียนในระดับชั้น Sixth Form  

ความเป็นเลิศทางวิชาการ | โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา - Curricula Overview
11 to 16 years old
อายุ 11 ถึง 16 ปี หลักสูตอังกฤษ
หลักสูตร Secondary ของเรา มีการเรียนการสอนที่ประกอบไปด้วย 2 ขั้น ได้แก่: Key Stage 3 และ Key Stage 4 (IGCSE). หลักสูตรของเราช่วยสนับสนุนนักเรียนระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนในระดับชั้น Primary มาสู่ระดับชั้น Secondary และเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนสำหรับการสอบ IGCSE โดยเกื้อหนุนทุกองค์ประกอบการพัฒนาของพวกเขา สำหรับการศึกษาในขั้นดังกล่าวนี้ บุตรของคุณจะมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เลือก ได้ผจญความท้าทายใหม่ ๆ นอกห้องเรียน และสร้างเส้นทางของตนเองเพื่อก้าวสู่ระดับชั้น Sixth Form หรือการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย และอื่นๆ
อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรของเรา

เส้นทางสู่ความสำเร็จด้านการศึกษาของบุตรของคุณเริ่มต้นด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษและนานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งรวมถึงหลักสูตรประถมศึกษานานาชาติ (IPC) ที่บุกเบิกใหม่ ตลอดจนรายวิชาเลือกหลากหลายที่ไม่มีใครเทียบได้ในหลักสูตร IGCSE, A-level และ International Baccalaureate Diploma Program (IBDP) เราเป็นหนึ่งในไม่กี่โรงเรียนในประเทศไทยที่เสนอทางเลือกระหว่างหลักสูตร A-levels และหลักสูตรประกาศนียบัตรสากล IBDP (International Baccalaureate Diploma Programme) สำหรับนักเรียนในระดับชั้น Sixth Form  

ความเป็นเลิศทางวิชาการ | โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา - Curricula Overview
16 to 18 years old
A-levels
หลักสูตร A-Level ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกของเราเปิดโอกาสให้นักเรียนเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในสามสาขาวิชาด้วยกัน ด้วยการดูแลนักเรียนในด้านวิชาการอย่างเข้มงวด มาตรฐานการสอนระดับสูงสุด และกิจกรรมนอกห้องเรียนที่น่าตื่นเต้น นักเรียนของเราจะได้รับผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมซึ่งเตรียมตัวพวกเขาให้พร้อมสู่ความสำเร็จและหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำทั่วโลก
อ่านเพิ่มเติม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ | โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา - Curricula Overview
16 to 18 years old
INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME (IBDP)
ในหลักสูตร IBDP ของเรา นักเรียนจะได้ปูเส้นทางการศึกษาในแบบของพวกเขาเอง โดยมีการเรียนในห้องเรียนจำนวนหกรายวิชา นอกจากนั้นพวกเขาก็สามารถเพลิดเพลินกับการวิจัย การบริการชุมชน และการพัฒนาเพื่อความสำเร็จของตนเอง หลักสูตร IBDP ของเราซึ่งได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยระดับโลกนี้เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ครอบคลุม ซึ่งจะสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนสามารถสร้างหนทางสู่อนาคตที่เป็นของพวกเขาเอง
อ่านเพิ่มเติม
Regents_Pattaya_2019_447 ความเป็นเลิศทางวิชาการ | โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา - Key Fact Tiles
 • ระดับชั้น EARLY YEARS
 • ระดับชั้น PRIMARY
 • ระดับชั้น SECONDARY
 • ระดับชั้น SIXTH FORM

ระดับชั้น EARLY YEARS

ช่วงอายุ
2-5
จำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อ 1 ชั้นเรียน
19
สัญชาติ
50+
สัดส่วนจำนวนครูต่อนักเรียน
1:8

ระดับชั้น PRIMARY

ช่วงอายุ
5-11
จำนวนนักเรียนที่มากที่สุดต่อ 1 ชั้นเรียน
24
ภาษาที่มีการเรียนการสอน
5
อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส จีนกลาง ไทย
สัดส่วนจำนวนครูต่อนักเรียน
1:8

ระดับชั้น SECONDARY

ช่วงอายุ
11-16
จำนวนนักเรียนที่มากที่สุดต่อ 1 ชั้นเรียน
24
สัดส่วนจำนวนครูต่อนักเรียน
1:8
ภาษาที่มีการเรียนการสอน
5
อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส จีนกลาง ไทย

ระดับชั้น SIXTH FORM

ช่วงอายุ
16-18
จำนวนนักเรียนที่มากที่สุดต่อ 1 ชั้นเรียน
24
ภาษาที่มีการเรียนการสอน
6
อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส จีนกลาง ไทย และเกาหลี
สัดส่วนจำนวนครูต่อนักเรียน
1:8
primary
 • ระดับชั้น EARLY YEARS
 • ระดับชั้น PRIMARY
 • ระดับชั้น SECONDARY
 • ระดับชั้น SIXTH FORM

หนึ่งวันที่รีเจ้นท์

มีเรื่องน่าตื่นเต้นเสมอที่รีเจ้นท์ ทุกวันของนักเรียนที่รีเจ้นท์เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม ชมรมต่าง ๆ และการทัศนศึกษาที่หลากหลาย รวมถึงบริการเพิ่มพูนทักษะและโอกาสในการเป็นผู้นำ

Image_ Regents_Pattaya_2023_299
เล่นอย่างมีจุดมุ่งหมาย

นักเรียนตัวน้อยของเรารักการเล่นอยู่แล้ว! ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ การประดิษฐ์ แก้ปริศนา และกิจกรรมที่ฝึกการใช้ประสาทสัมผัส กิจกรรมการเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมายของเราจะพัฒนาทักษะทางความคิด ร่างกาย และสังคมให้แก่นักเรียน

ความเป็นเลิศทางวิชาการ | โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา - Visual Time Line Tabs-dot arch ความเป็นเลิศทางวิชาการ | โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา - Visual Time Line Tabs-dot arch
Image_ Regents_Pattaya_2023_055
สนุกกับ A B C

ร้องเพลง เรียนรู้จังหวะเพลง และร้อยเรียงเรื่องราว - หลักสูตรการออกเสียงที่ครอบคลุมของเราช่วยให้เด็ก ที่รีเจ้นท์พัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาที่จำเป็นต่อการเติบโตของพวกเขา

Image_ Regents_Pattaya_2023_196
มื้อกลางวันกับการเรียนรู้

ได้เวลาพักผ่อน เติมความสดชื่น และเพลิดเพลินกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพ นักเรียนที่รีเจ้นท์จะได้เพลิดเพลินอย่างเต็มที่กับอาหารกลางวันและของว่างที่ปรุงสดใหม่ของเรา และใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้ทักษะใหม่ และมารยาทบนโต๊ะอาหาร

Image_ Regents_Pattaya_2023_031
กิจกรรมกลางแจ้งและการผจญภัย

การเรียนรู้กลางแจ้งนั้นสนุกกว่าเป็นไหน ! ตั้งแต่การวิ่ง กระโดด และปีนป่ายในสนามเด็กเล่นที่เต็มไปด้วยสีสันของเรา ไปจนถึงการเรียนว่ายน้ำในสระกลางแจ้ง พื้นที่ช่วยฝึกประสาทสัมผัสที่เรามีหลากหลายรูปแบบจะช่วยพัฒนาความมั่นใจและทักษะการเคลื่อนไหวที่ดีของนักเรียน

Image_ Regents_Pattaya_2023_018
ยืนด้วยสองขาของเราเอง

หลังผ่านพ้นวันอันวุ่นวาย ช่วงเวลาที่บ้านจะเป็นอีกโอกาสหนึ่งในการพัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเองของนักเรียน เด็ก ที่รีเจ้นท์จะได้เรียนรู้การจัดกระเป๋าของตนเอง จัดระเบียบข้าวของ สื่อสารเพื่อเลือกสิ่งที่ตนต้องการ และการช่วยเหลือผู้อื่น

หนึ่งวันที่รีเจ้นท์

มีเรื่องน่าตื่นเต้นเสมอที่รีเจ้นท์ ทุกวันของนักเรียนที่รีเจ้นท์เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม ชมรมต่าง ๆ และการทัศนศึกษาที่หลากหลาย รวมถึงบริการเพิ่มพูนทักษะและโอกาสในการเป็นผู้นำ

Image_ Regents_Pattaya_2023_101
วาดเส้นทางสู่อนาคต

รายวิชา STEAM ของเราเต็มไปด้วยช่วงเวลาอันน่าทึ่ง โครงการที่เน้นประยุกต์กับชีวิตจริง เช่น โครงการ Formula 1 ของเรา ทำให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและเป็นการปลูกฝังความรักในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม

ความเป็นเลิศทางวิชาการ | โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา - Visual Time Line Tabs-dot arch ความเป็นเลิศทางวิชาการ | โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา - Visual Time Line Tabs-dot arch
Image_ Regents_Pattaya_2023_066
เป็นผู้ปกครองที่ภาคภูมิใจ

นักเรียนในระดับชั้น Primary ของเรา ต่างประสบความสำเร็จในหลายสิ่งที่น่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านไม้ไผ่ หรือการเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำสะอาดและสุขอนามัย ท่านจะเป็นผู้มีส่วนช่วยให้เราชื่นชมกับความสำเร็จของบุตรของคุณเมื่อพวกเขาสำเร็จการศึกษาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามธีม

Image_ Regents_Pattaya_2023_103
ซูเปอร์สตาร์วงการกีฬา

ไม่ว่าจะเป็นการแข่งว่ายน้ำ เฟ้นหาตัวเก็งในสนามกรีฑา หรือรับเข็มขัดเทควันโดเส้นแรก บุตรของคุณจะประสบความสำเร็จในเส้นทางการกีฬาด้วยสถานที่และอุปกรณ์อันทันสมัยของเรา

ความเป็นเลิศทางวิชาการ | โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา - Visual Time Line Tabs
ในแสงสปอตไลท์

ถึงเวลาที่พรสวรรค์ของบุตรของคุณจะเปล่งประกาย พวกเขาจะสามารถเรียนการเล่นเครื่องดนตรี โชว์พลังเสียงร้องเพลง หรือแสดงบทบาทในโรงละครของเรา ความร่วมมือของเรากับโรงเรียนการละครชั้นนำ The Julliard School จะเปิดประตูโลกแห่งโอกาสทางศิลปะให้แก่เด็ก ที่รีเจ้นท์

Image_ Regents_Pattaya_0741
ตามหาแพชชั่น

ทางเลือกเป็นสิ่งสำคัญที่รีเจ้นท์ ไม่ว่าจะเป็นหมากรุก หุ่นยนต์ และการออกแบบ 3 มิติ ไปจนถึงโรลเลอร์เบลด คอสมิกโยคะ และมวยไทย หลักสูตรเสริมทักษะของเรามีทุกสิ่งที่ทุกคนต้องการ

หนึ่งวันที่รีเจ้นท์

มีเรื่องน่าตื่นเต้นเสมอที่รีเจ้นท์ ทุกวันของนักเรียนที่รีเจ้นท์เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม ชมรมต่าง ๆ และการทัศนศึกษาที่หลากหลาย รวมถึงบริการเพิ่มพูนทักษะและโอกาสในการเป็นผู้นำ

Image_ Regents_Pattaya_2023_134
ความทะเยอทะยานอันสร้างสรรค์

นักเรียนของเราทุกคนต่างมีพรสวรรค์! ตั้งแต่การวาดภาพ การถ่ายภาพ ไปจนถึงการร้องเพลงและดนตรี เราบ่มเพาะความสามารถศิลปะในตัวเด็ก แต่ละคน กระตุ้นให้พวกเขาแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนเองในนิทรรศการ การแสดง และการแข่งขันต่าง

ความเป็นเลิศทางวิชาการ | โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา - Visual Time Line Tabs-dot arch ความเป็นเลิศทางวิชาการ | โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา - Visual Time Line Tabs-dot arch
Image_ Regents_Pattaya_2023_099
ผจญกับความท้าทาย

ชอบความท้าทายใช่หรือเปล่า? นักเรียนของเราใช้พลังของเทคโนโลยีเพื่อแก้โจทย์ของผู้เชี่ยวชาญด้าน STEAM จาก MIT ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการวิเคราะห์ในระหว่างการแก้ปัญหาในกระบวนการเหล่านี้

Image_ Regents_Pattaya_2023_241
เรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำ

เรามอบโอกาสในการเป็นผู้นำกว่าหลายร้อยกิจกรรมที่รีเจ้นท์ และ Student Guild ของเราก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุด นักเรียนของเราเรียนรู้ทักษะ Round Square IDEALS โดยการระดมเงินทุนและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พันธมิตรในชุมชน

Image_ Regents_Pattaya_2023_246
ความเป็นพลเมืองโลก

นี่คือเวลาที่จะลุกขึ้นมาแสดงจุดยืน และสร้างความเปลี่ยนแปลง ด้วยความร่วมมือระหว่างเรากับ UNICEF บุตรของคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นเร่งด่วนระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขาดแคลนอาหาร ก่อนที่พวกเขาจะได้เข้าร่วมการแข่งขันการพูดในที่สาธารณะที่เราจัดขึ้น

Image_ Regents_Pattaya_1187
เลือกทางของคุณเอง

แม้จะจบการศึกษา แต่ประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะบุคคลก็ไม่ได้หยุดลง! กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ตั้งแต่ชมรม Earthy Eco และชมรม Glee ไปจนถึงฟุตบอล การวาดภาพทางเทคนิค และบราซิลเลียนยิวยิตสู จะเปิดโอกาสให้เด็ก ทุกคนได้ทำตามสิ่งที่ตนมีใจรัก

หนึ่งวันที่รีเจ้นท์

มีเรื่องน่าตื่นเต้นเสมอที่รีเจ้นท์ ทุกวันของนักเรียนที่รีเจ้นท์เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม ชมรมต่าง ๆ และการทัศนศึกษาที่หลากหลาย รวมถึงบริการเพิ่มพูนทักษะและโอกาสในการเป็นผู้นำ
Image_ Regents_Pattaya_2023_225
ผู้ตั้งคำถามที่มีความคิดเป็นของตัวเอง

วิชาวิทยาศาสตร์ที่รีเจ้นท์นั้นยอดเยี่ยม นักเรียนของเราจะได้เรียนอย่างลงลึกในสาขาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ กีฬา หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในห้องเรียนและห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ครบครันและทันสมัยที่สุดของเรา นอกจากนั้น พวกเขายังสามารถตีพิมพ์ผลงานของตนเองลงในวารสารโรงเรียนอย่าง Neuronverse ได้อีกด้วย

ความเป็นเลิศทางวิชาการ | โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา - Visual Time Line Tabs-dot arch ความเป็นเลิศทางวิชาการ | โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา - Visual Time Line Tabs-dot arch
Image_ Regents_Pattaya_2023_280
สร้างอนาคตของคุณเอง

ในช่วงเวลาสำคัญของการศึกษา สิ่งสำคัญคือบุตรของคุณจะต้องได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจเรื่องสำคัญ เช่น หลักสูตรมหาวิทยาลัยที่จะเรียน


 
ที่ปรึกษาของเรา เซสชั่นให้คำแนะนำโดยศิษย์เก่า และหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาคปฏิบัติของเราจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของนักเรียนในทุกขั้นตอน

Image_ Regents_Pattaya_2023_177
โอกาสอันไร้ที่สิ้นสุด

เวลาอาหารกลางวันเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้น Sixth Form ของเรามีโอกาสทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการ ซึ่งนั่นอาจรวมถึงการเข้าร่วมกลุ่มติว เล่นหมากรุกกับเพื่อน หรือร่วมเล่นเกม House Challenge

Image_ Regents_Pattaya_2023_247
เรียนภาษา

ที่รีเจ้นท์ เรานับถือชมเชยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความแตกต่าง และสนับสนุนให้นักเรียนของเราทำเช่นเดียวกัน ชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส สเปน จีน อังกฤษ รัสเซีย เกาหลี และไทย จะเตรียมตัวนักเรียนของเราให้ประสบความสำเร็จในโลกยุคโลกาภิวัตน์

Image_ Regents_Pattaya_106
ตามหาแพชชั่นอย่างมีเป้าหมาย

เช่นเดียวกันกับกิจกรรมกีฬา กิจกรรมสร้างสรรค์ และกิจกรรมทางวิชาการที่โดดเด่น บุตรของคุณจะสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริงที่รีเจ้นท์ ตั้งแต่การปลูกป่าชายเลน การยืนหยัดต่อสู้เพื่อสันติภาพของโลก ไปจนถึงการเป็นครูฝึกสอนการอ่านให้กับนักเรียนรุ่นน้อง

Image_ Regents_Pattaya_183
วิธีการสอนของเรา

เราสอนบุตรของคุณให้ประสบความสำเร็จ

คณาจารย์เปี่ยมความสามารถของเราจะสอนนักเรียนโดยปรับแต่งวิธีการสอนให้เข้ากับเด็ก ๆ แต่ละคน ทำให้แน่ใจว่าพวกเขารักการมาโรงเรียนในทุกเช้า และประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
Image_ Regents_Pattaya_2023_009
เรียนรู้จากครูที่ดีที่สุด

ความเป็นเลิศในการเรียนการสอน

สิ่งที่อยู่เบื้องหลังประสบการณ์การเรียนรู้อันน่าทึ่งคือครูผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก ๆ ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงเลือกสรรผู้ที่มีความสามารถและรักการสอนมากที่สุดมาเป็นครูที่รีเจ้นท์ ครูทุกคนของเรามีวุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในสหราชอาณาจักรและวุฒิสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก นอกจากนั้น พวกเขายังมีประสบการณ์การสอนในชั้นเรียนมามากกว่าสิบสามปี

 

และที่สำคัญอย่างยิ่ง ครูของเราเข้าใจว่านักเรียนทุกคนมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน มีการพัฒนาที่ช้า-เร็วต่างกัน และมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปรับบทเรียนและกิจกรรมให้เหมาะกับจุดแข็งและความชอบของนักเรียนแต่ละคน ทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนทุกคนจะสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ และทำให้แน่ใจว่าพวกเขาทุกคนจะประสบความสำเร็จ 

 

เหมือนกับนักเรียนของเรา ครูที่รีเจ้นท์ไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้ เพื่อจะรักษาตำแหน่งแถวหน้าของวงการการศึกษาระดับนานาชาติ ครูของเราทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมระดับโลกที่เคยคว้ารางวัลมาแล้วอย่างแพลตฟอร์มของ Nord Anglia University

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
Image_ Regents_Pattaya_055
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเพิ่มเติม (EAL)

พูดจาภาษาของเรา

เรามีหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (English as an Additional Language; EAL) ซึ่งทำให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงชีวิตในโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ทั้งในและนอกห้องเรียน หลักสูตรของเรามีการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญระดับสูง มากประสบการณ์ และเอาใจใส่ โดยได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน

Image_ Regents_Pattaya_2023_027
การสนับสนุนการเรียนรู้

การศึกษาเพื่อทุกคน

ที่รีเจ้นท์ เราจะทำให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความเชี่ยวชาญของเรามีโปรแกรมความช่วยเหลือแบบออนดีมานด์สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษด้านการศึกษา

Image_ Regents_Pattaya_2023_349
โปรแกรมเส้นทาง

ปูเส้นทางความสำเร็จของตัวเอง

ที่รีเจ้นท์ เรามอบโอกาสให้แก่บุตรของคุณมากกว่าการศึกษาตามขนบทั่วไป ซึ่งนั่นรวมถึงหลักสูตรทางเลือก 2 ปี ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นปีที่ 10-11 สามารถปรับแต่งเส้นทางการศึกษาของพวกเขาเองได้อย่างกว้างขวาง หลักสูตรทางเลือกแต่ละรูปแบบได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม มีการสอบและกิจกรรมในหลักสูตรที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน รวมถึงการเข้าถึงบริการโดยรวมของเรา

สถิติของเราพูดเพื่อตัวเอง

100%
ของนักเรียนที่รีเจ้นท์ในปีการศึกษา 2022 ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยอันดับแรกที่พวกเขาเลือกเรียนต่อ
35
คะแนนของนักเรียนหลักสูตร IBDP ประจำปี 2022 สูงกว่าระดับคะแนนเฉลี่ยระดับโลกถึงสามคะแนน
58%
ของนักเรียนในชั้นเรียน IGCSE ประจำปี 2022 ได้รับคะแนนระดับ A* หรือ A ซึ่งเหนือกว่าค่าเฉลี่ยของโลกอย่างมีนัยสำคัญ

[ความสำเร็จทางวิชาการของเรา]
ความเป็นเลิศทางวิชาการ | โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา - Feature Cards Pattern

พบกับศิษย์เก่าของเรา

ผู้สำเร็จการศึกษาเปี่ยมพรสวรรค์ของเราได้ก้าวไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ สร้างอนาคตอันสดใสซึ่งเริ่มต้นขึ้นที่นี่ - ที่รีเจ้นท์ เรารักการโอบรับประสบการณ์และความสำเร็จที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนปัจจุบันของเราเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้

ความเป็นเลิศทางวิชาการ | โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา - Feature Cards Pattern
Si Young Park
ปีการศึกษา 2022

“ทักษะอันล้ำค่าที่สุดที่ฉันเรียนรู้ที่รีเจ้นท์คือความมานะพยายามค่ะ ด้วยความสนับสนุนที่ฉันได้รับจากรอบตัว ทำให้ฉันมีความมั่นใจและความยืดหยุ่นในการรับมือกับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตค่ะ”

ความเป็นเลิศทางวิชาการ | โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา - Feature Cards Pattern
Tamano Nishida
ปีการศึกษา 2021

“เพื่อน ครู และพ่อแม่ ล้วนแล้วแต่มีส่วนสนับสนุนให้ฉันประสบความสำเร็จค่ะ และพวกเขาก็แสดงความยินดีกับฉันทุกครั้งที่ฉันบรรลุเป้าหมาย นั่นเป็นสิ่งจูงใจให้ฉันพยายามให้มากขึ้น และมากขึ้นอีก”

ความเป็นเลิศทางวิชาการ | โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา - Feature Cards Pattern
Iulia Arnswald
ปีการศึกษา 2020

“รีเจ้นท์ไม่เพียงแต่เตรียมความพร้อมด้านวิชาการให้ฉันเท่านั้น แต่ครูที่นี่ยังช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมของฉันให้ดีขึ้นด้วย มันกลายเป็นสิ่งจำเป็นมากค่ะเมื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตมหาวิทยาลัย”

ประสบการณ์นอกห้องเรียนที่ไม่เหมือนใคร

เส้นทางการเรียนรู้ของบุตรของคุณจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งนอกห้องเรียน เมื่อพวกเขาโอบรับความท้าทาย ทำในสิ่งที่รัก และดื่มด่ำกับการผจญภัยครั้งใหม่
[ดูข้อมูลเพิ่มเติม]

ประสบการณ์ที่โดดเด่น
ความเป็นเลิศทางวิชาการ | โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา - Promo With Collage