Lợi ích của Song ngữ

Lợi ích song ngữ benefits of bilingualism BVIS HCMC

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khả năng sử dụng hai ngôn ngữ mang lại những lợi ích thực tế gắn liền với cơ hội việc làm và tiềm năng thu nhập cao. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các nhà khoa học bắt đầu chỉ ra những ưu điểm vượt trội của khả năng sử dụng hai ngôn ngữ ngoài lợi thế về mặt giao ti... Đọc thêm

Được đăng trong mục: Khối Tiểu học, Dành cho phụ huynh, Hiệu trưởng, Khối Mầm Non, Khối Trung Học