Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see our.

Hội thảo Phụ huynh: IGCSE và A Level – Tiền đề chuẩn bị vào các trường Đại học trên thế giới

Cảm ơn Quý phụ huynh đã đăng ký Hội thảo "IGCSE và A Level – Tiền đề chuẩn bị vào các trường Đại học trên thế giới", Nhà Trường sẽ liên lạc lại trong thời gian sớm nhất. 

Trong thời gian chờ đợi, Quý phụ huynh có thể tìm hiểu thêm thông tin về Nhà Trường tại: 

Facebook: https://www.facebook.com/BVISHoChiMinhCity/
Youtube: https://www.youtube.com/user/BVISHoChiMinhCity/   

Tìm hiểu thêm về:

Chương Trình Học

Thông Tin & Sự Kiện

Untitled design (2)