สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน

เราให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนเราอย่างจริงจัง และเชื่อว่าการศึกษาที่ยอดเยี่ยมนั้น ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนที่โดดเด่นเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุปนิสัยและความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนด้วย ในฐานะที่เราเป็นโรงเรียนประจำ เราต้องการมอบความมั่นใจให้แก่ท่านว่า เรามอบการดูแลคุณภาพสูงให้แก่นักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนนักเรียนของเราเสมอ ไม่ว่าเขาจะเรียนอยู่ในห้องเรียนหรืออยู่ในระหว่างการเรียนรู้ออนไลน์ก็ตาม
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี | ครอบครัวรีเจ้นท์พัทยา-Content Page Header-Image_ Regents_Pattaya_2023_103

การดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนทุกคน

โรงเรียนรีเจ้นท์ถูกก่อตั้งขึ้นด้วยหลักการของความไว้วางใจและความเคารพ และผลจากรายงานการตรวจสอบโรงเรียนฉบับล่าสุดของเราก็ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและนักเรียนของเรานั้นมีคุณภาพที่โดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง นักเรียนของเราตั้งแต่ชั้นอนุบาล ไปจนถึงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะได้รับมอบหมายครูประจำชั้นทุกคน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการพัฒนาทางด้านวิชาการของนักเรียน พร้อมดูแลและมอบคำแนะนำเกี่ยวกับโอกาสในการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน รวมถึงส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางด้านสังคมและอารมณ์ พวกเขาเป็นจุดติดต่อหลักระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีครูหัวหน้าชั้นเรียน ครูหัวหน้าหมู่ชั้นเรียน ครูประจำวิชา ครูผู้ดูแดหอพักนักเรียนประจำ และผู้บริหารของโรงเรียน ล้วนมีบทบาทที่สำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนทุกคน

การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

โรงเรียนของเรามีห้องครัวในทุกอาคารเรียนสำหรับการเตรียมอาหารทุกมื้อของนักเรียน เมนูสำหรับมื้อเช้า กลางวัน และเย็นของเราได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการทานเพื่อสุขภาพ และทางโรงเรียนยังได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยเช่นกัน เช่น โครงการ 'Green Grub' ซึ่งเป็นสแน็คบาร์เพื่อสุขภาพที่เปิดทุกช่วงเวลาพักในโรงเรียนฝ่ายประถมศึกษา ท่านสามารถชมเมนูล่าสุดของเราได้

การออกกำลังกาย

นักเรียนของเราทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดี และความต้องการที่จะให้เวลากับการพัฒนาทักษะ ความสนใจ และมิตรภาพใหม่ๆ ผ่านการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย เราสนับสนุนให้เขาแข่งขันกับเพื่อนๆได้ แต่ในขณะเดียวกัน สอนให้เขามีความเป็นนักกีฬา ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสนามกีฬา ในสระว่ายน้ำ หรือในคอร์ทก็ตาม

แผนกพลศึกษาประกอบด้วยครูผู้มีประสบการณ์สูง 6 ท่าน ซึ่งไม่ได้มีความสนใจในการเล่นกีฬาเท่านั้น แต่ยังได้รับการฝึกอบรมให้สอนกีฬาด้วยเช่นกัน – นอกจากนี้เรายังมีแผนกการศึกษากลางแจ้งอีกด้วย

ความปลอดภัย

โรงเรียนรีเจ้นท์มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยในระดับสูงของนักเรียนทุกคน โรงเรียนของเรามีกำแพงและรั้วรอบขอบชิด และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ทุกจุดทางเข้า ในฐานะที่เราเป็นโรงเรียนประจำ เรารักษาความปลอดภัยของนักเรียนเราในระดับนี้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน และตามความเหมาะสม บางเขตภายในโรงเรียนก็จะปิดโดยไม่สามารถเข้าได้ นอกจากจะใช้เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือเท่านั้น